บทความ | สาระน่ารู้อื่นๆ

หลังหายโควิด มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง?

หลังหายโควิด มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง?
10/07/2024  สาระน่ารู้อื่นๆ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชากรทั่วโลก แม้ว่าหลายคนจะสามารถฟื้นตัวจากการติดเชื้อได้ แต่ผลกระทบระยะยาวของโรคนี้ยังคงเป็นประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ให้ความสนใจศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

หลังหายจากโควิด-19 อย่าพึ่งชะล่าใจ เพราะยังมีความเสี่ยงทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังจากหายจากโควิด-19 ได้

หลังหายโควิด มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


ภาวะ Long COVID

หนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยหลังการติดเชื้อโควิด-19 คือภาวะ Long COVID หรือ Post-COVID Syndrome ซึ่งหมายถึงกลุ่มอาการที่ยังคงอยู่หรือเกิดขึ้นใหม่หลังจากหายจากการติดเชื้อแล้ว อาการเหล่านี้อาจรวมถึงความเหนื่อยล้าอย่างรุนแรง 

อ่านเพิ่มเติม: ไขข้อสงสัย ทําไมประกันสุขภาพต้องมีระยะรอคอย? 

ปวดกล้ามเนื้อ ปัญหาการนอนหลับ และความยากลำบากในการมีสมาธิ (หรือที่เรียกว่า "สมองล้า") ผู้ที่มีอาการ Long COVID ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการดูแลและการรักษาที่เหมาะสม

 หลังหายโควิด มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

การติดเชื้อโควิด-19 อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด แม้ในผู้ที่ไม่เคยมีประวัติโรคหัวใจมาก่อน ปัญหาที่อาจพบได้ เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 

หรือการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน การตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19

 หลังหายโควิด มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


ปัญหาทางระบบประสาท

โควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อระบบประสาทได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่อาการเล็กน้อยเช่นปวดศีรษะหรือวิงเวียน ไปจนถึงปัญหาที่รุนแรงกว่าเช่นภาวะสมองอักเสบหรือโรคลมชัก 

นอกจากนี้ ยังมีรายงานเกี่ยวกับการสูญเสียความจำระยะสั้นและปัญหาการรับรู้ (cognitive issues) ในบางราย การสังเกตอาการผิดปกติและปรึกษาแพทย์โดยเร็วเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการปัญหาเหล่านี้

 หลังหายโควิด มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ

แม้ว่าปอดจะเป็นอวัยวะหลักที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ผลกระทบระยะยาวต่อระบบทางเดินหายใจก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวล ผู้ป่วยบางรายอาจพบกับภาวะปอดอักเสบเรื้อรังหรือพังผืดในปอด 

ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการหายใจและคุณภาพชีวิตโดยรวม การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

 หลังหายโควิด มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


ปัญหาสุขภาพจิต

นอกเหนือจากผลกระทบทางร่างกายแล้ว โควิด-19 ยังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ที่เคยติดเชื้ออาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล 

หรือโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) การให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและการเข้าถึงการสนับสนุนทางจิตวิทยาเป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นฟูสุขภาพโดยรวม

อ่านเพิ่มเติม: ข้อควรรู้ก่อนเคลมประกันสุขภาพ ถ้าไม่อยากถูกปฏิเสธการเคลม

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

การติดเชื้อโควิด-19 อาจส่งผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน โดยอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติหรืออ่อนแอลง ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออื่นๆ เพิ่มขึ้น 

หรือในบางกรณีอาจนำไปสู่การเกิดโรคภูมิต้านทานตัวเอง การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและการป้องกันการติดเชื้อจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19

 หลังหายโควิด มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


การสูญเสียการรับรู้กลิ่นและรส

การสูญเสียการรับรู้กลิ่นและรสชาติเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโควิด-19 และในบางรายอาการนี้อาจคงอยู่เป็นเวลานานหลังจากหายจากโรคแล้ว นอกจากจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแล้ว 

ยังอาจนำไปสู่ปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพจิตได้ การฝึกฝนการดมกลิ่นและการทำกายภาพบำบัดเฉพาะทางอาจช่วยฟื้นฟูความสามารถในการรับรู้กลิ่นและรสได้

 หลังหายโควิด มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


ภาวะอ่อนเพลียเรื้อรัง

ความเหนื่อยล้าที่ไม่หายไปแม้จะพักผ่อนเพียงพอเป็นอีกหนึ่งอาการที่พบได้บ่อยหลังการติดเชื้อโควิด-19 ภาวะนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตประจำวันและความสามารถในการทำงาน 

การจัดการกับภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังอาจต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การจัดการพลังงาน และในบางกรณีอาจต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์

 หลังหายโควิด มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 อาจพบกับปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารที่คงอยู่หลังการหายจากโรค เช่น อาการท้องเสีย ปวดท้อง หรือเบื่ออาหาร 

ซึ่งอาจส่งผลต่อภาวะโภชนาการและคุณภาพชีวิตโดยรวม การปรับเปลี่ยนอาหารและการปรึกษาแพทย์หากมีอาการรุนแรงเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้

 อ่านเพิ่มเติม: ดูแลสุขภาพอย่างไรให้ปลอดภัย? เมื่อต้องเจอฝุ่น PM 2.5 

ปัญหาเกี่ยวโรคกับผิวหนัง

ปัญหาผิวหนัง เช่น ผื่น หรือผมร่วง เป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่อาจพบได้หลังการติดเชื้อโควิด-19 แม้ว่าอาการเหล่านี้มักจะหายไปเองเมื่อเวลาผ่านไป แต่ในบางรายอาจต้องการการดูแลเฉพาะทางจากแพทย์ผิวหนัง

 หลังหายโควิด มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่หายจากโควิด-19 จะต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพระยะยาวเหล่านี้ ความเสี่ยงและความรุนแรงของอาการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ สุขภาพโดยรวม และความรุนแรงของการติดเชื้อ

 อ่านเพิ่มเติม: ตรวจสุขภาพประจําปี ต้องตรวจโรคอะไรบ้าง?

การดูแลสุขภาพหลังหายจากโควิด-19 จึงเป็นสิ่งสำคัญ ควรติดตามอาการอย่างใกล้ชิด รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม 

และพบแพทย์เป็นประจำเพื่อตรวจสุขภาพ หากพบอาการผิดปกติใดๆ ควรปรึกษาแพทย์โดยเร็วเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

หลังหายโควิด มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


นอกจากการดูแลสุขภาพตนเอง ออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การทำประกันสุขภาพดีๆ ก็เป็นตัวช่วยเสริมความคุ้มครองยามเจ็บป่วยฉุกเฉินในอนาคตได้ ถ้าคุณอยากได้ประกันสุขภาพที่คุ้ม ดูแลครบจบในแผนเดียว ติดต่อเราได้เลยนะคะ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ