เปรียบเทียบประกัน

ราคาพิเศษเฉพาะทำรายการผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

ประกันเชิงพาณิชย์

-

คลิกเลย

ทำ พ.ร.บ. รถยนต์

รับประกันโดย คุ้มภัยโตเกียวมารีน

คลิกเลย

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง/ประเภทประกันภัย ประกันชั้น 1
ชั้น1
ประกันชั้น 2+
ชั้น2+
ประกันชั้น 2
ชั้น2
ประกันชั้น 3+
ชั้น3+
ประกันชั้น 3
ชั้น3

ความรับผิดชอบ
ต่อบุคคลภายนอก
ทรัพย์สิน
บุคคล

ตัวรถเอาประกัน
สูญหายและไฟใหม้
การชนกับยานพาหนะทางบก *

ภัยพิเศษ
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันตัวผู้ขับขี่

คุ้มครองตามจริง
คุ้มครองในวงเงิน 100,000 บาท/ครั้ง จากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก
คุ้มครองในวงเงิน 100,000 บาท/ครั้ง จากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก
ไม่ได้รับความคุ้มครอง

* ยานพาหนะทางบก หมายถึง รถที่เดินเครื่องด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่นน้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึง รถไฟ รถราง *

เพราะทีมงาน SMILE INSURE คุยง่ายให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

บทความ