โปรโมชั่นประกัน

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 (Covid-19)

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 (Covid-19)
ระยะเวลาโปรโมชั่น 01/05/2021 - 30/04/2022

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 (Covid-19)

 เซฟให้ชัวร์ก่อนฉีดด้วย “ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19” จากสินมั่นคงประกันภัย เบี้ยเริ่มต้นแค่ 30 บาท! คุ้มครองครอบคลุมทั้ง IPD & OPD สูงสุดกว่า 1 ล้านบาทแม้ไม่เคยมีประกันภัยการติดเชื้อโควิด

 จุดเด่น:

  • มีแผนประกันให้เลือกหลากหลาย เบี้ยเริ่มแค่ 30 บาท
  • คุ้มครองครอบคลุมทั้ง ผู้ป่วยใน (IPD) & ผู้ป่วยนอก (OPD)
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าปลอบขวัญ
  • รับเงินช่วยเหลือเพิ่มทันที! สูงสุดกว่า 1,000,000 บาท หากมีอาการโคม่า*

แผนประกันภัย

“ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 (covid-19)” จากสินมั่นคงประกันภัย


แพ็กเกจนี้ "ปิดรับสมัคร" แล้วค่ะ

"หากสนใจทำ ประกันภัย Covid-19 แพ็กเกจอื่นๆ"

คลิก!


เงื่อนไขการรับประกันของสินมั่นคงประกันภัย

1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย และอายุ 1-99 ปี
2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น 3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก่อนทำประกันภัย
4. ผู้ขอเอาประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักบิน หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน)
7. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือนนับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง
8. มีระยะเวลารอคอย (waiting period) ดังนี้

8.1   การคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา: มีระยะเวลารอคอย 14 วันสำหรับกรมธรรม์ปีแรกเท่านั้น
8.2   การคุ้มครองการแพ้วัคซีน: ไม่มี

9. การประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
10. ผู้ขอเอาประกันภัยทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
11. ผู้เอาประกันต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วน พร้อมแนบบัตรประชาชน