โปรโมชั่นประกัน

ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล และอุบัติเหตุ“สบายเป๋า”

ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล และอุบัติเหตุ“สบายเป๋า”
ระยะเวลาโปรโมชั่น 30/01/2022 - 30/06/2022

ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล และอุบัติเหตุ “สบายเป๋า”

ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพส่วนบุคคล เหมาจ่าย กับค่าเบี้ยฯ ราคาสบายกระเป๋า เริ่มต้นหลักพันต่อปี

คุ้มครองสุขภาพครอบคลุมทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก คนทำงาน หรือผู้สูงอายุ สมัครทำประกันภัยได้ถึงอายุ 70 ปี และต่ออายุได้ถึง 80 ปี เบี้ยเริ่มต้นเพียง 3,200 บาทต่อปี

จุดเด่น

 • ดูแลครบ ทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ในฉบับเดียว
 • คุ้มครองจ่ายตามจริง ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • ซื้อง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ครอบคลุมทั้งกรณี เกิดอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
 • สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งกรณีซื้อให้ตนเองซื้อหรือพ่อแม่
 • ประกันสุขภาพ ผ่อนได้ 0% นานสูงสุด 6 เดือน


แพ็กเกจนี้ "ปิดรับ" แล้วค่ะ

สนใจทำประกันสุขภาพ แพ็กเกจอื่น คลิก!


 ความคุ้มครอง

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล “สบายเป๋า” I SMILE INSURE


เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 6 ปี – 70 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 80 ปี (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยและผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)
 3. สามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 4. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในไทยเท่านั้น
 5. ไม่รับประกันภัยผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมเครื่อง ช่างหม้อน้ำ กรรมกร พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส/วัตถุระเบิด/วัตถุไวไฟ คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน คนงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น คนขับรถ คนขับเรือ คนขับรถส่งของ-เอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง

เงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญ

 1. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 2. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

ข้อยกเว้นสำคัญ

การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก