บทความ | สาระประกันภัย

รวมประกันที่ต้องรีบทําเมื่อเข้าหน้าฝน!

 รวมประกันที่ต้องรีบทําเมื่อเข้าหน้าฝน!
18/04/2024  สาระประกันภัย

ช่วงหน้าฝนเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อความเสียหายและอันตรายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย ดินถล่ม หรือแม้แต่อุบัติเหตุบนท้องถนน 

ดังนั้น การเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในช่วงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำประกันภัยที่จำเป็น

 รวมประกันที่ต้องรีบทําเมื่อเข้าหน้าฝน! │Smile Insure


ประกันที่ควรทำในหน้าฝน

หน้าฝนมาถึง หลายคนอาจกังวลกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น เช่น น้ำท่วม ไฟฟ้าดับ หรือพายุ ภัยเหล่านี้สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน ข้าวของ และอาจส่งผลต่อสุขภาพดังนั้น การมีประกันไว้คุ้มครอง จะช่วยให้เรารู้สึกอุ่นใจ เผื่อยามฉุกเฉินโดยประกันที่ควรมีได้แก่

  รวมประกันที่ต้องรีบทําเมื่อเข้าหน้าฝน! │Smile Insure


ประกันอัคคีภัย

คนส่วนใหญ่มักมองว่าประกันอัคคีภัยเป็นเรื่องไม่จําเป็น เพราะคิดว่าอัคคีภัยจะไม่เกิดกับตัวเอง แต่ความจริงแล้ว อัคคีภัยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และอาจส่งผลเสียหายอย่างมหาศาลกับบ้านเรือน ทรัพย์สิน และชีวิต

  รวมประกันที่ต้องรีบทําเมื่อเข้าหน้าฝน! │Smile Insure


เพราะฉะนั้น ประกันอัคคีภัยจึงเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยคุ้มครองและชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอัคคีภัย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อตัวบ้าน ค่าซ่อมแซม หรือแม้กระทั่งการชดเชยค่าทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย

 อ่านเพิ่มเติม: จริงหรือไม่? ขับขี่ปลอดภัยไร้การเคลม ทําให้ค่าเบี้ยถูกลง

นอกจากนี้ ในบางกรณี การมีประกันอัคคีภัยยังเป็นเงื่อนไขที่จําเป็นต้องมี เช่น การขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน ธนาคารจะกําหนดให้มีประกันอัคคีภัยเป็นหลักประกันด้วย หรือการขอเช่าที่อยู่อาศัย บางแห่งก็อาจจะต้องมีประกันอัคคีภัยเช่นกัน

 รวมประกันที่ต้องรีบทําเมื่อเข้าหน้าฝน! │Smile Insure

ประกันอัคคีภัยบ้านจะคุ้มครองอัคคีภัยและน้ำท่วม ความเสียหายต่อตัวบ้าน เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า จากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า ดังนั้น ประกันอัคคีภัยจึงนับว่ามีความจําเป็นสําหรับทุกคน 

อ่านเพิ่มเติม: เคลมประกันสุขภาพแบบไหน? ไม่ต้องสำรองจ่าย!

เพราะจะช่วยคุ้มครองและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอัคคีภัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทรัพย์สินและชีวิตของเรา ทั้งยังเป็นเงื่อนไขที่จําเป็นในบางสถานการณ์ด้วย ดังนั้น การมีประกันอัคคีภัยจึงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับทุกครัวเรือน

  รวมประกันที่ต้องรีบทําเมื่อเข้าหน้าฝน! │Smile Insure


ประกันภัยรถยนต์

เนื่องจากในปัจจุบันการเดินทางด้วยรถยนต์เป็นเรื่องปกติธรรมดา และอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น การมีประกันภัยรถยนต์จึงถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกคนที่ขับขี่รถยนต์ 

ประกันภัยรถยนต์ช่วยคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ที่ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและน้ำท่วม จากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ต้นไม้ล้ม

 รวมประกันที่ต้องรีบทําเมื่อเข้าหน้าฝน! │Smile Insure


และชดเชยค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ทั้งต่อรถยนต์ของเราเอง และต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้อื่น หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระทางการเงินของเราในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนรถใหม่ 

อ่านเพิ่มเติม: ซื้อบ้านมือ 2 จําเป็นต้องทําประกันบ้านหรือไม่?

รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายด้วย โดยเฉพาะหากต้องเดินทางไกล หรือในสภาพการจราจรที่มีความเสี่ยงสูง เพราะเราจะได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน 

เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้น บริษัทประกันจะเป็นคนจ่ายค่าซ่อมรถหรือค่าเสียหายแทนเรา นี่คือประโยชน์ที่สําคัญที่สุด

 รวมประกันที่ต้องรีบทําเมื่อเข้าหน้าฝน! │Smile Insure


ประกันสุขภาพ 

คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยทั่วไป การทำประกันภัยเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ประกันสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน เพราะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต ประกันสุขภาพจะช่วยคุ้มครองเราในกรณีที่เกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระทางการเงินของเราในเวลาที่เราต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล

 รวมประกันที่ต้องรีบทําเมื่อเข้าหน้าฝน! │Smile Insure


ในปัจจุบัน ค่ารักษาพยาบาลมีราคาสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวเกิดภาระทางการเงินที่หนัก หากไม่มีประกันสุขภาพคอยคุ้มครอง 

อ่านเพิ่มเติม: ซื้อบ้านใหม่ทั้งที ควรทำประกันอะไรบ้าง?

ดังนั้น ประกันสุขภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนควรมี เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยทางสุขภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

นอกจากนี้ ประกันสุขภาพยังช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี เนื่องจากบางประกันจะมีโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้เอาประกัน เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ 

อ่านเพิ่มเติม: ฝนตกหนักแบบนี้ รถ EV ขับลุยน้ำได้ไหม?

ทำให้ผู้เอาประกันได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพ และป้องกันการเกิดโรคก่อนจะเป็นมาก

 รวมประกันที่ต้องรีบทําเมื่อเข้าหน้าฝน! │Smile Insure


ประกันอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น

ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุ

ประกันภัยการเดินทาง คุ้มครองความเสียหาย กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างเดินทาง

ประกันภัยธุรกิจ คุ้มครองความเสียหายต่อธุรกิจ จากภัยธรรมชาติ

 อ่านเพิ่มเติม: รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง?

ขั้นตอนในการทำประกันภัยก็ไม่ยุ่งยาก เริ่มจากการเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนรถ หรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของประกันภัย จากนั้นเปรียบเทียบความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันของแต่ละบริษัท เพื่อเลือกซื้อประกันที่เหมาะสมที่สุด

 รวมประกันที่ต้องรีบทําเมื่อเข้าหน้าฝน! │Smile Insure


การเลือกประกัน

ควรศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบความคุ้มครอง เบี้ยประกัน และบริการจากบริษัทประกันต่างๆ เลือกประกันที่เหมาะกับความต้องการและงบประมาณ อ่านรายละเอียดกรมธรรม์อย่างละเอียด ก่อนตัดสินใจซื้อ

เพิ่มเพื่อน

การมีประกันไว้เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ช่วยให้เรามีความอุ่นใจ และสามารถผ่านพ้นช่วงหน้าฝนไปได้อย่างปลอดภัย

ปรึกษาและซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์กับ คลิก SMILE INSURE
สอบถามข้อมูลประกันทุกประเภท ได้ที่ INBOX:
 m.me/smileinsure  LINE ไอดี @smileinsure หรือคลิก https://lin.ee/v4icShM หรือโทร Call Center 02-233-99999

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ