บทความ | สาระประกันภัย

รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง?

รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง?
31/01/2024  สาระประกันภัย

ใครที่กำลังมีแพลนไปเที่ยวต่างประเทศอยู่ตอนนี้ไม่ควรพลาดที่จะทำประกันเดินทาง เพราะไม่ว่าจะทริปไหนๆ ประกันเดินทางก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้คุณได้แน่นอน 


หากเราต้องเดินทางไปต่างประเทศสิ่งที่หลายคนต้องการคือความสะดวกสบาย เพราะทุกคนไม่มีทางรู้เลยว่าการเดินทางไปต่างประเทศจะต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้าง เพราะฉะนั้นประกันเดินทางจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีก่อนออกเดินทาง

 รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? │Smile Insure


จำเป็นแค่ไหน? ทำไมต้องทำประกันเดินทาง 

การทำประกันเดินทางเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่วางแผนจะเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศ เพราะจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเดินทาง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีจำเป็น

 รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? │Smile Insure


ประกันเดินทางคืออะไร

ประกันเดินทางเป็นประเภทของประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยในระหว่างการเดินทาง ซึ่งความคุ้มครองหลักๆ ของประกันเดินทางมีดังนี้

 • ความคุ้มครองอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ในกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
 • ความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัว ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยสูญหายหรือเสียหายระหว่างการเดินทาง
 • ความคุ้มครองการช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการขอความช่วยเหลือจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย เป็นต้น

รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? │Smile Insure


นอกจากความคุ้มครองหลักข้างต้นแล้วประกันเดินทางบางประเภทอาจให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ดังนี้

 • ความคุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบิน ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าของเที่ยวบิน เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก
 • ความคุ้มครองการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าทัวร์ เป็นต้น
 • ความคุ้มครองความสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือซื้อทรัพย์สินใหม่แทนทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย

การเลือกซื้อประกันเดินทางควรพิจารณาจากระยะเวลาและสถานที่ของการเดินทาง รวมถึงกิจกรรมที่วางแผนจะดำเนินการระหว่างการเดินทาง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด 

 รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? │Smile Insure


ประกันเดินทางมีกี่ประเภท?

ประกันเดินทางสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ตามขอบเขตความคุ้มครอง ได้แก่

1. ประกันภัยการเดินทางในประเทศ 

เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง เช่น อุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยยานพาหนะ อุบัติเหตุจากการเดินเท้า เป็นต้น โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? │Smile Insure


2. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ 

เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากกว่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้

 • ความคุ้มครองอุบัติเหตุ
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
 • ความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัว
 • ความคุ้มครองการช่วยเหลือฉุกเฉิน

อ่านเพิ่มเติม: เบอร์โทรแจ้งเคลม - วิธีเคลม "ประกันการเดินทาง" ของบริษัทประกันภัยต่างๆ

นอกจากนี้ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศบางประเภทอาจให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น ความคุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบิน ความคุ้มครองการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ความคุ้มครองความสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง แต่ประกันเดินทางจะคุ้มครองกีฬาบางประเภทเท่านั้นและก็มีข้อยกเว้น

 รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? │Smile Insure


4 ข้อดีของการทำประกันเดินทาง มีดังนี้

1. เพิ่มความมั่นใจในการเดินทาง 

การทำประกันเดินทางจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง เช่น เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

2. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในต่างประเทศมีราคาสูงมาก การทำประกันเดินทางจะช่วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? │Smile Insure


3. ได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉิน 

ประกันเดินทางบางประเภทให้ความคุ้มครองการช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการขอความช่วยเหลือจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย เป็นต้น

4. สามารถใช้ยื่นขอวีซ่าบางประเภทได้

 การทำประกันเดินทางอาจเป็นหนึ่งในเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าบางประเภท เช่น วีซ่าเชงเก้น

 รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? │Smile Insure


การทำประกันเดินทางเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่วางแผนจะเดินทาง โดยจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเดินทาง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีจำเป็น

เพิ่มเพื่อน

สอบถามเพิ่มเติม ทักแชทมาได้เลยนะคะ

การเลือกซื้อประกันเดินทางควรพิจารณาจากประเภทของการเดินทาง เช่น เดินทางในประเทศหรือต่างประเทศ ระยะเวลาของการเดินทาง สถานที่ของการเดินทาง รวมถึงกิจกรรมที่วางแผนจะดำเนินการระหว่างการเดินทาง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด

รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? │Smile Insure


สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันเดินทางแบบคุ้มครองครบจบในที่เดียวขอแนะนำที่ SMILE INSURE เพราะค่าเบี้ยเริ่มต้นหลักร้อยเท่านั้นพร้อมรับส่วนลดและสิทธิพิเศษ
สอบถามข้อมูลประกันทุกประเภท ได้ที่ INBOX: m.me/smileinsure  LINE ไอดี @smileinsure หรือคลิก https://lin.ee/v4icShM หรือโทร Call Center 02-233-9999

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ