บทความ | สาระประกันภัย

รู้ยัง? ประกันแบบไหนลดหย่อนภาษีคุ้มที่สุด!

รู้ยัง? ประกันแบบไหนลดหย่อนภาษีคุ้มที่สุด!
08/12/2023  สาระประกันภัย

เมื่อพูดถึงการลดหย่อนภาษี เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็คงนึกถึง “การทำประกัน” เพราะเป็นวิธีที่ช่วยเปลี่ยนเงินก้อนใหญ่ที่ต้องจ่ายทิ้งทุกปี ให้เป็นความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินได้

แต่รู้ไหมว่า? ไม่ใช่ประกันทุกประเภทที่จะใช้ลดหย่อนภาษีได้ และมีประกันแค่ประเภทเดียวเท่านั้นที่ลดหย่อนภาษีได้คุ้มค่ามากที่สุด… อยากรู้ไหมว่าคือประกันแบบไหน? ถ้าอยากรู้ ก็ตามมาอ่านกันเลย!

รู้ยัง? ประกันแบบไหนลดหย่อนภาษีคุ้มที่สุด! | SMILE INSURE


ประกันแบบไหนที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้?

ทุกวันนี้ ประกันภัยมีให้เราเลือกซื้อได้หลายประเภท ทั้งประกันบ้าน ประกันรถ ประกันอัคคีภัยเพื่อธุรกิจ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ แต่มีแค่ 3 ประเภทเท่านั้น ที่ภาครัฐระบุว่าสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ คือ 

  1. ประกันสุขภาพ 

  2. ประกันชีวิตแบบทั่วไป

  3. ประกันชีวิตแบบบำนาญ


เพราะภาครัฐมองว่าประกันเหล่านี้ มีความจำเป็นกับการใช้ชีวิตของประชาชน และจะช่วยลดภาระค่าใช้ในด้านต่างๆ ของประเทศได้ เช่น การรักษาพยาบาล ที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ และสาธารณสุข เป็นต้น เลยเลยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมากระตุ้นให้คนทำประกันทั้ง 3 ประเภทนี้มากขึ้นนั่นเอง

รู้ยัง? ประกันแบบไหนลดหย่อนภาษีคุ้มที่สุด! | SMILE INSURE


ประกันแบบไหนลดหย่อนภาษีได้คุ้มที่สุด?

สำหรับประกันที่ลดหย่อนภาษีได้คุ้มที่สุด? SMILE INSURE แนะนำว่าต้องเป็น “ประกันสุขภาพ” เพราะเป็นประกันที่ไม่ผูกมัดระยะยาว และไม่มีข้อจำกัดทั้งในเรื่องระยะเวลาของกรมธรรม์ และอายุผู้ทำประกัน รวมถึงสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้กับทั้งของตนเอง พ่อแม่ และคู่สมรส ดังนี้

รู้ยัง? ประกันแบบไหนลดหย่อนภาษีคุ้มที่สุด! | SMILE INSURE


1. ประกันสุขภาพตนเอง

ผู้ที่ทำประกันสุขภาพให้ตนเอง สามารถนำเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท/ปี แต่ถ้าทำประกันสุขภาพควบคู่กับประกันชีวิตที่มีกำหนดตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามมูลค่าของเบี้ยประกันที่จ่ายไปตามจริง แต่เมื่อคิดมูลค่ารวมแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท (สำหรับเบี้ยประกันที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น)

รู้ยัง? ประกันแบบไหนลดหย่อนภาษีคุ้มที่สุด! | SMILE INSURE


2. ประกันสุขภาพพ่อแม่

ผู้ที่ทำประกันสุขภาพให้พ่อแม่ นำเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดถึง 15,000 บาท/คน/ปี คือ ใช้สิทธิ์ลดหย่อนส่วนของพ่อได้ไม่เกิน 15,000 บาท และส่วนของแม่อีกไม่เกิน 15,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม: มีสวัสดิการแล้ว ต้องทำประกันสุขภาพอีกไหม?

ส่วนกรณีที่พ่อแม่มีลูกหลายคน ลูกทุกคนก็สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ แต่ต้องคำนวณแบบหารเฉลี่ย เช่น เบี้ยประกันสุขภาพของพ่อ 15,000 บาท และในครอบครัวมีลูก 3 คน เท่ากับพี่น้องแต่ละคนจะใช้สิทธิลดหย่อนได้แค่คนละ 5,000 บาทเท่านั้น ไม่ใช่คนละ 15,000 บาท เป็นต้น

หมายเหตุ: ผู้ที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของพ่อแม่ได้ จะต้องเป็นลูกทางสายเลือดเท่านั้น ไม่ใช่ลูกบุญธรรม

รู้ยัง? ประกันแบบไหนลดหย่อนภาษีคุ้มที่สุด! | SMILE INSURE


3. ประกันสุขภาพคู่สมรส

ผู้ที่ทำประกันสุขภาพให้คู่สมรส นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง ไม่เกิน 15,000 บาท/ปี แต่คู่สมรสจะต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้ในปีภาษีนั้นๆ เท่านั้น ถึงจะใช้สิทธิ์ได้

หมายเหตุ: คู่สมรสในที่นี้ หมายถึง คู่รักที่ได้จดทะเบียนสมรมตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม: ต้องรู้! ประกันสุขภาพไม่จ่ายกรณีไหนบ้าง?

 อย่างไรก็ตาม ประกันสุขภาพที่จะนำมาลดหย่อนภาษีได้ ต้องเป็นประกันในลักษณะต่อไปนี้

  1. ประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การชดเชยทุพพลภาพ และการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ

  2. ประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก

  3. ประกันภัยโรคที่ร้ายแรง (Critical Illnesses)

  4. ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)

รู้ยัง? ประกันแบบไหนลดหย่อนภาษีคุ้มที่สุด! | SMILE INSURE


ถ้าจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากประกันสุขภาพต้องทำอย่างไร?

สำหรับใครที่ทำประกันสุขภาพแล้ว และต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี จะต้องแจ้งกับบริษัทประกันก่อนทุกครั้งว่า ประสงค์ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ เพื่อให้บริษัทประกันส่งข้อมูลของคุณไปยังกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร 

อ่านเพิ่มเติม: 3 เหตุผลสำคัญ! ทำไมถึงควรทำประกันสุขภาพ?

หลังจากนั้น ให้ผู้ต้องการใช้สิทธิ์ฯ เก็บหลักฐานใบเสร็จรับเงิน หรือหนังสือรับรองจากบริษัทประกันเอาไว้ให้ดี จนกว่าจะพ้นปีภาษีนั้นๆ เพื่อใช้ยื่นเรื่องหักลดหย่อนภาษีประจำปี และเผื่อใช้เป็นหลักฐานเมื่อกรมสรรพากรเรียกตรวจสอบย้อนหลัง

รู้ยัง? ประกันแบบไหนลดหย่อนภาษีคุ้มที่สุด! | SMILE INSURE


เทคนิคทำประกันสุขภาพให้ดีและคุ้มที่สุด

ถ้าใครที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกอยากทำประกันสุขภาพขึ้นมา แต่ไม่รู้ว่าควรทำตอนไหน ทำอย่างไร ถึงจะดีและคุ้มที่สุด SMILE INSURE ก็มีคำแนะนำในเรื่องนี้มาฝากกันด้วย 

อ่านเพิ่มเติม: ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่?

1. ควรทำประกันสุขภาพตั้งแต่อายุยังน้อย และยังสุขภาพดีอยู่ เพราะสุขภาพและอายุของผู้ทำประกัน มีผลต่อการอนุมัติกรมธรรม์

2. ทำประกันสุขภาพไม่เกินเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้บริษัทประกันส่งข้อมูลการขอลดหย่อนภาษีของคุณได้ทันเวลา เพราะปกติแล้ว บริษัทประกันจะส่งข้อมูลในปีนั้นๆ ให้สรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคมของปีถัดไป 

รู้ยัง? ประกันแบบไหนลดหย่อนภาษีคุ้มที่สุด! | SMILE INSURE


3. ถ้ายังไม่รู้ว่าจะทำประกันสุขภาพด้วยงบประมาณเท่าไหร่ดี นอกจากจะพิจารณาจากความคุ้มครองแล้ว อาจใช้วิธีคำนวณรายรับ และรายจ่ายต่อปีของตัวเองดูคร่าวๆ ว่าจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ 

รู้ยัง? ประกันแบบไหนลดหย่อนภาษีคุ้มที่สุด! | SMILE INSURE

แล้วนำจำนวนเงินที่คำนวณได้นั้น ไปตั้งเป็นงบประมาณในการเลือกประกันสุขภาพที่สนใจ เพื่อให้ค่าเบี้ยครอบคลุมค่าภาษีได้ทั้งหมด และไม่ต้องจ่ายภาษีใดๆ เพิ่มเติมอีก

เพิ่มเพื่อน

สอบถามเพิ่มเติม ทักแชทมาได้เลยนะคะ

เมื่อรู้แล้วว่า “ประกันสุขภาพ” คือ ประกันที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้แบบคุ้มค่าที่สุด และต้องทำประกันอย่างไรให้ดีที่สุด ก็อย่าลืมวางแผนทำประกันที่ใช่ตั้งแต่วันนี้ เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในปีถัดไปกันเถอะ     

ขอบคุณข้อมูลจาก

สอบถามข้อมูลประกันทุกประเภท ได้ที่ INBOX: m.me/smileinsure LINE ไอดี @smileinsure หรือคลิก https://lin.ee/QePEnIL หรือโทร Call Center 02-233-9999

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ