บทความ | สาระประกันภัย

ต่อ พ.ร.บ. ทุกปี จําเป็นต้องทําประกันรถยนต์เพิ่มไหม?

ต่อ พ.ร.บ. ทุกปี จําเป็นต้องทําประกันรถยนต์เพิ่มไหม?
19/12/2023  สาระประกันภัย

เชื่อว่าคนมีรถทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วว่า รถทุกคันจะต้องมี พ.ร.บ. และต่ออายุเป็นประจำทุกปี 

แต่สิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้คือ ถ้าต่อ พ.ร.บ. แล้ว ยังต้องทําประกันรถยนต์เพิ่มอีกไหม? เพราะทั้ง 2 อย่างนี้ เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครองขณะใช้รถใช้ถนนเหมือนกัน ถ้าทำแล้วจะซ้ำซ้อนกันหรือไม่? 


วันนี้ SMILE INSURE เลยจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจเรื่องนี้กันให้มากขึ้น เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองมากที่สุด

ต่อ พ.ร.บ. ทุกปี จําเป็นต้องทําประกันรถยนต์เพิ่มไหม? │Smile Insure


พ.ร.บ. คืออะไร ทำไมต้องต่อทุกปี?

พ.ร.บ. คือ สิ่งที่กฎหมายกำหนดให้รถยนต์ทุกคันต้องมี และต้องทำต่อเนื่องทุกปี อย่าให้ขาด อ้างอิงจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่ระบุไว้ว่า เจ้าของรถทุกคัน ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย 

(ยกเว้นรถยนต์บางประเภท เช่น รถสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ เครือญาติ ผู้สำเร็จราชการแทน รถของสำนักพระราชวัง รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล เป็นต้น) 

อ่านเพิ่มเติม: 4 วิธี ช่วยลดค่าเบี้ยประกันรถได้จริง!

โดยเมื่อต่อ พ.ร.บ. แล้ว เจ้าของรถจะต้องเก็บหลักฐานไว้อย่างดี และนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่เรียกตรวจได้ทุกครั้ง หากฝ่าฝืน ไม่ต่อ พ.ร.บ. ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากไม่มีหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษปรับอีกไม่เกิน 10,000 บาท

ต่อ พ.ร.บ. ทุกปี จําเป็นต้องทําประกันรถยนต์เพิ่มไหม? │Smile Insure


ประโยชน์ของการต่อ พ.ร.บ.

นอกจากประโยชน์ในด้านกฎหมาย การทำ พ.ร.บ. ต่อเนื่องทุกปี ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการมอบความคุ้มครองให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน และเป็นหลักประกันในการสร้างความมั่นใจว่า ผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้ และเยียวยา ไม่ถูกคู่กรณีเพิกเฉย 

หรือทอดทิ้ง รวมถึงเป็นตัวช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันให้กับเจ้าของรถยนต์ได้ด้วย

ต่อ พ.ร.บ. ทุกปี จําเป็นต้องทําประกันรถยนต์เพิ่มไหม? │Smile Insure


พ.ร.บ. คุ้มครองอะไรบ้าง?

สำหรับความคุ้มครองของ พ.ร.บ. นั้น จะครอบคลุมสิทธิต่างๆ ของผู้ประสบภัย ซึ่งหมายความถึงผู้ขับขี่รถยนต์คันนั้นๆ ผู้โดยสาร และคู่กรณี ใน 2 ส่วน คือ

 1. ค่าเสียหายเบื้องต้น คือ ค่าเสียหายที่สามารถรับได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องรอพิสูจน์ความถูก-ผิด ตามกฎหมาย

 • กรณีบาดเจ็บ จ่ายตามค่ารักษาจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

 • กรณีสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร ได้แก่ ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว เสียอวัยวะอื่นๆ และจิตพิการ จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 35,000 บาท

 • กรณีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท

 • กรณีเสียชีวิตหลังจากรักษาพยาบาล จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท และค่าปลงศพอีกจำนวน 35,000 บาท หรือรวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม: ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง?

 1. ค่าสินไหมทดแทน คือ เงินชดเชยที่ผู้ประสบภัยฝ่ายถูกจะได้รับหลังมีการพิสูจน์ความถูก-ผิดแล้ว

 • ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามค่ารักษาจริงสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท

 • กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร ชดเชย 200,000 - 500,000 บาท (กรณีสูญเสียอวัยวะ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)

 • กรณีเสียชีวิต ชดเชย 500,000 บาท

 • ค่าชดเชยกรณีเป็นผู้ป่วยใน 200 บาทต่อวัน ต่อเนื่องไม่เกิน 20 วัน

    ต่อ พ.ร.บ. ทุกปี จําเป็นต้องทําประกันรถยนต์เพิ่มไหม? │Smile Insure


ต่อ พ.ร.บ. แล้ว จำเป็นต้องทําประกันรถยนต์เพิ่มไหม?

ข้อควรรู้คือ พ.ร.บ. และประกันรถยนต์ ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถเช่นเดียวกัน เพียงแต่ พ.ร.บ. เป็นประกันภัยรถภาคบังคับตามกฎหมาย (Compulsory Third Party Insurance) ส่วนสิ่งที่เราเรียกกันติดปากว่าประกันรถยนต์ 

เป็นประกันภัยรถภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) ที่เจ้าของรถยนต์สามารถเลือกทำได้ตามความต้องการ

อ่านเพิ่มเติม: ต่อประกันรถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

แต่ถ้าถามว่า ต่อ พ.ร.บ. แล้ว ยังจำเป็นต้องทําประกันรถยนต์เพิ่มอีกไหม? ก็ต้องบอกว่า “จำเป็น” เพราะประกันรถยนต์จะช่วยเพิ่มความคุ้มครองผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นด้วย 

อ่านเพิ่มเติม: รู้ก่อนตัดสินใจ ต่อประกันรถยนต์ที่ไหนดี?

เพราะผู้ประสบภัยจะสามารถเบิกเคลมค่าเสียหายได้จากทั้ง พ.ร.บ. และประกันรถยนต์ อีกทั้งส่วนใหญ่แล้ว ทุนประกันที่จะได้รับจากประกันรถยนต์ก็มักจะสูงกว่าที่ได้รับจาก พ.ร.บ. ด้วย (ทุนประกันขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก และเงื่อนไขของบริษัทประกัน) 

ดังนั้น คนส่วนใหญ่จึงมักจะต่อ พ.ร.บ. ควบคู่กับการทำประกันรถยนต์ เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มความมั่นใจตลอดการใช้รถ

ต่อ พ.ร.บ. ทุกปี จําเป็นต้องทําประกันรถยนต์เพิ่มไหม? │Smile Insure


ประกันรถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง?

ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ แตกต่างกันไปตามประเภทของประกัน ดังนี้

1. ประกันรถยนต์ชั้น 1

 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย 

 • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ 

 • คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ คือ ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ที่ถูกไฟไหม้ หรือสูญหาย เพราะถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเป็นผลมาจากการพยายามกระทำดังกล่าว

2. ประกันรถยนต์ชั้น 2+

 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย 

 • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีรถชนแบบมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก (รถชนรถ) เท่านั้น 

 • คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย 

3. ประกันรถยนต์ชั้น 2 

 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย 

 • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

 • คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย 

4. ประกันรถยนต์ชั้น 3+

 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย 

 • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีรถชนแบบมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก (รถชนรถ) เท่านั้น

5. ประกันรถยนต์ชั้น 3 

 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย 

 • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ต่อ พ.ร.บ. ทุกปี จําเป็นต้องทําประกันรถยนต์เพิ่มไหม? │Smile Insure


ผู้สนใจทำประกันรถยนต์ควบคู่กับ พ.ร.บ. สามารถเลือกประเภทประกันได้ตามความต้องการ โดยอาจพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น พฤติกรรมการขับขี่ เส้นทางที่ใช้ อายุของรถ ความชำนาญในกับขับรถ เป็นต้น

ต่อ พ.ร.บ. ทุกปี จําเป็นต้องทําประกันรถยนต์เพิ่มไหม? │Smile Insure

แต่ถ้าอยากเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ให้ได้มากที่สุดก็ต้องเป็นประกันชั้น1 ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด 

เพิ่มเพื่อน

สอบถามเพิ่มเติม ทักแชทมาได้เลยนะคะ

ต่อ พ.ร.บ พร้อมทำประกันรถยนต์ที่ไหนดี?

สำหรับใครที่สนใจต่อ พ.ร.บ. และทำประกันรถยนต์ด้วย สามารถทำทั้ง 2 อย่างให้ครบจบในที่เดียวได้ง่ายๆ และสะดวกสบายมาก ที่ SMILE INSURE 

เพียงซื้อประกันรถยนต์ที่ถูกใจผ่านเว็บไซต์ แล้วระบุว่าต้องการทำ พ.ร.บ. ด้วย ในขั้นตอนสุดท้าย แค่เท่านี้ ทั้งเอกสาร พ.ร.บ. และกรมธรรม์ประกันฯ ก็จะส่งตรงถึงมือคุณ

ขอบคุณข้อมูลจาก

ปรึกษาและซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์กับ คลิก SMILE INSURE
สอบถามข้อมูลประกันทุกประเภท ได้ที่ INBOX:
 m.me/smileinsure  LINE ไอดี @smileinsure หรือคลิก https://lin.ee/v4icShM หรือโทร Call Center 02-233-99999

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ