บทความ | สาระประกันภัย

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง?
21/11/2023  สาระประกันภัย

หลายคนคงรู้กันอยู่แล้วว่า “ประกันรถยนต์ชั้น 1” คือประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมในหลายกรณีมากที่สุด เมื่อเทียบกับประกันชั้นอื่นๆ และเป็นประกันที่คนส่วนใหญ่เลือกทำ  


แต่ก็เชื่อว่า อาจจะยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ หรือรู้แบบไม่ครบว่า ความคุ้มครองทั้งหมดของประกันประเภทนี้มีอะไรบ้าง? โดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งมีรถคันแรก และไม่เคยทำประกันภัยรถยนต์มาก่อน 

SMILE INSURE เลยจะมาสรุปให้ดูกันชัดๆ ว่า ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง? และมีกรณีไหนบ้างที่ประกันจะไม่คุ้มครอง? 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


ประกันรถยนต์มีกี่ประเภท? ประกันชั้น 1 จัดอยู่ในประเภทไหน?

ก่อนจะทำประกันรถยนต์ ทุกคนควรรู้ก่อนว่า ประกันรถยนต์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) หรือประกันภัย พ.ร.บ. 

 2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) 

อ่านเพิ่มเติม: ไขข้อสงสัย รถเกิน 10 ปี ทำประกันชั้น 1 ได้ไหม?

โดย ประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “ประกันชั้น 1” จัดอยู่ในกลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คือ ประกันภัยที่คนมีรถสามารถเลือกทำเพิ่มเติมได้ตามความสนใจ โดยไม่มีกฎหมายบังคับ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้มากขึ้น

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด โดยแบ่งได้เป็น 4 กรณีหลักๆ ดังนี้ 

 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย

ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะช่วยรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก โดยบุคคลภายนอก หมายถึง คู่กรณี หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุครั้งนั้นๆ แต่ไม่นับรวมผู้ที่เป็นฝ่ายผิดตามกฎหมาย ลูกจ้าง คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรของผู้เป็นฝ่ายผิด

 • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

    คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่เกินจำนวนเงินทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย 

อ่านเพิ่มเติม: อุปกรณ์เสริมรถแบบไหน? ที่ประกันไม่คุ้มครอง!

ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ เช่น กระโปรงหน้ารถบุบจากการขับชนต้นไม้ข้างทาง เป็นต้น

 • คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ 

นอกจากนี้ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ยังให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีเกิดการสูญหายและไฟไหม้ด้วย 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


โดยกรณีรถสูญหาย ประกันชั้น 1 จะรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนเมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ถูกไฟไหม้ หรือสูญหาย เพราะถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ 

หรือเป็นผลมาจากการพยายามกระทำดังกล่าว แต่ไม่รวมการสูญหายจากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


ส่วนกรณีไฟไหม้ ประกันชั้น 1 จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งจากสาเหตุการไหม้โดยตัวของรถเอง หรือการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุอื่น 

เพิ่มเพื่อน

สอบถามเพิ่มเติม ทักแชทมาได้เลยนะคะ

กรณีแบบไหนที่ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครอง?

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 จะให้ความคุ้มครองรอบด้าน แต่ก็มีข้อยกเว้นที่จะไม่ให้ความคุ้มครองด้วยเหมือนกัน คือ

 • ไม่คุ้มครองความเสียหายนอกอาณาเขตคุ้มครอง เช่น ทำประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย และกรมธรรม์ระบุว่าให้ความคุ้มครองแค่ภายในประเทศ แต่เกิดอุบัติเหตุขณะขับรถข้ามไปประเทศมาเลเซีย กรณีนี้จะเคลมประกันไม่ได้ เพราะถือว่าออกนอกอาณาเขตที่กำหนดไปแล้ว 

 • ไม่คุ้มครองเมื่อนำรถไปแข่งขันความเร็ว เพราะถือว่าเป็นการจงใจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้กับตัวรถและผู้เอาประกัน แต่ถ้าเป็นกรณีการแข่งขันแรลลี่ ที่ไม่ได้ใช้ความเร็วเป็นตัวตัดสินแพ้ชนะ ประกันจะยังคงให้ความคุ้มครอง

อ่านเพิ่มเติม: เปรียบเทียบประกันรถยนต์แต่ละชั้น คุ้มต่างกันยังไง?

 • ไม่คุ้มครองการใช้รถผิดประเภท เช่น จดทะเบียนไว้เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล แต่นำไปใช้ขับเป็นรถรับจ้าง เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะไม่ให้ความคุ้มครอง แต่ยังคงเบิกพ.ร.บ. ได้ 

 • ไม่คุ้มครองเมื่อเมาแล้วขับ เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย 

 • ไม่คุ้มครองเมื่อไม่มีใบขับขี่ เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

 • ไม่คุ้มครองจากการนำรถไปใช้ลากจูง จนเกิดความเสียหาย

 • ไม่คุ้มครองจากวัตถุปรมาณู 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง? | SMILE INSURE

เรื่องน่ารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันรถยนต์ชั้น 1 

นอกจากความคุ้มครองในด้านต่างๆ ที่พูดถึงไปด้านบนแล้ว ประกันรถยนต์ชั้น 1 ยังมีความพิเศษอีกมากมาย ที่เป็นผลดีกับผู้ทำประกัน 

 • ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันเพียงหนึ่งเดียวที่คุ้มครองกรณีขับรถชนแบบไม่มีคู่กรณี เช่น ขับรถชนเสาไฟฟ้า ต้นไม้ อาคารบ้านเรือน รวมถึงสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่รถยนต์ด้วยกัน โดยสามารถทำได้ทั้งเคลมสด (ให้เจ้าหน้าที่ประกันมาสถานที่เกิดเหตุทันที) และเคลมแห้ง (จดบันทึกเหตุการณ์เพื่อทำเรื่องเคลมภายหลัง) 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


 • ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันเพียงหนึ่งเดียวที่คุ้มครองกรณีรถยางแตก และยางระเบิด แต่ต้องเกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น เช่น ยางแตกเพราะขับรถตกหลุมกลางถนน ที่เกิดจากความสะเพร่าของผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจริงไม่เกิน 50% เท่านั้น แต่ถ้ายางแตกแบบไม่ทราบสาเหตุ ประกันชั้น 1 จะไม่รับเคลมประกันรถในส่วนของค่ายาง แต่จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ เช่น ล้อรถ ตัวถังรถ เป็นต้น

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


 • ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการลากจูงรถ เช่น ลากจูงรถลงจากทางด่วน เพื่อลงไปทำเรื่องเคลมอุบัติเหตุที่ถนนด้านล่าง เพราะตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ประกันจะไม่สามารถขึ้นไปตรวจสอบเหตุการณ์และทำเรื่องเคลมบนทางด่วนได้ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมรถทั้งหมด

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


ประกันรถยนต์ชั้น 1 ซื้อประกันออนไลน์ผ่านโบรกเกอร์ชั้นนำได้ เพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะผู้สนใจทำประกันสามารถเปรียบเทียบข้อมูลประกัน 

และจ่ายเงิน ได้จากทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งยังรอรับเล่มกรมธรรม์ส่งตรงถึงมือได้แบบง่ายๆ   

เพิ่มเพื่อน

สอบถามเพิ่มเติม ทักแชทมาได้เลยนะคะ

เมื่อรู้แล้วว่า ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองรอบด้านขนาดนี้ ปีนี้หรือปีไหนๆ ก็อย่าลืมเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น 1 เพื่อเพิ่มความคุ้มครอง และความอุ่นใจในทุกเส้นทาง

ขอบคุณข้อมมูลจาก

ปรึกษาและซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์กับ คลิก SMILE INSURE
สอบถามข้อมูลประกันทุกประเภท ได้ที่ INBOX:
 m.me/smileinsure  LINE ไอดี @smileinsure หรือคลิก https://lin.ee/v4icShM หรือโทร Call Center 02-233-9999

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ