บทความ | สาระประกันภัย

ประกันบ้านสำคัญไฉน?

ประกันบ้านสำคัญไฉน? 17/08/2021  สาระประกันภัย

ประกันบ้านสำคัญไฉน?

ถ้าพูดถึงประกันภัย หลายคนคงนึกถึงประกันรถ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือประกันการเดินทาง แต่รู้หรือไม่ว่ามีอีกหนึ่งประกันภัยที่สำคัญมากและคนมักจะหลงลืมกันไป นั่นก็คือ “ประกันบ้าน” เพราะบ้านเป็นศูนย์รวมของคนที่เรารัก และยังเป็นทรัพย์สินราคาแพงที่ต้องผ่อนระยะยาว หากยังผ่อนไม่หมด แล้วเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับคนในบ้านและบ้านขึ้นมาก่อน คงไม่ใช่เรื่องดีแน่ ๆ การทำประกันบ้านเอาไว้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้อยู่อาศัยได้มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประกันระยะสั้น ต้องต่ออายุทุก 1 – 5 ปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์)

ประกันบ้านสำคัญไฉน? | SMILE INSURE

ประกันบ้านสำคัญอย่างไร?

ว่าด้วยคำจำกัดความของประกันภัย ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวไว้ว่า “ประกันภัยเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ ที่ได้ทำประกันภัยไว้ ด้วยการเฉลี่ยหรือการกระจายความเสียหายไปยังสมาชิกที่ทำประกันภัย โดยมีบริษัทประกันภัยเป็นผู้ทำหน้าที่เก็บเบี้ยประกันและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา” 

หรือพูดง่าย ๆ ว่าประกันบ้าน คือ ประกันที่เราซื้อจากบริษัทต่าง ๆ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสำคัญที่จะมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและคุ้มครองคนในบ้าน ทรัพย์สินภายในบ้าน และบ้าน เมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่ปกติ

ประกันบ้านสำคัญไฉน? | SMILE INSURE

ประกันบ้านคุ้มครองอะไรบ้าง?

ปัจจุบันประกันบ้านมีให้เลือกหลายหลาย แต่เราจะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ให้ทุกคนเห็นภาพชัดมากขึ้น ดังนี้ 

1. ประกันบ้านฉบับเดียวที่คุ้มครองรอบด้าน 

เป็นประกันภัยที่คุ้มครองทั้งสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในบ้าน จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่นำมาซึ่งความเสียหาย เช่น อุบัติเหตุจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด น้ำท่วม ลูกเห็บ พายุ แผ่นดินไหว การโจรกรรม อุบัติเหตุจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และบางกรมธรรม์จะคุ้มครองการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ด้วย

2. ประกันที่คุ้มครองเฉพาะอย่าง 

เป็นประกันภัยที่เบี้ยประกันจะค่อนข้างถูกกว่าแบบแรก เพราะสามารถเลือกให้คุ้มครองบ้านแค่ในบางกรณี หรือสามารถเลือกทำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความคุ้มครองจากแผนหลักได้ เช่น

  • ประกันอัคคีภัย : คุ้มครองอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากไฟ เช่น ไฟไหม้ แรงระเบิดจากแก๊ส ฟ้าผ่า ไฟฟ้าลัดวงจร
  • ประกันภัยพิบัติ : คุ้มครองเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงถึงขั้นเป็นภัยพิบัติ ได้แก่ น้ำท่วม พายุ และแผ่นดินไหว
  • ประกันโจรกรรม : คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการถูกโจรกรรม โดยปรากฎร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย รวมถึงการถูกชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
  • ประกันสินเชื่อบ้าน : ประกันคุ้มครองกรณีผู้ขอสินเชื่อสำหรับผ่อนบ้านเสียชีวิตกะทันหัน แต่ยังผ่อนไม่ครบ โดยบริษัทประกันจะเข้ามารับผิดชอบส่วนที่เหลือต่อเอง เพื่อไม่ให้หนี้ดังกล่าวไปสร้างความเดือดร้อนให้คนในครอบครัว อีกทั้งมีความพิเศษ คือ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ในกรณีที่ผู้กู้สินเชื่อทำประกันครอบคลุมวงเงินหรือระยะเวลาเอาประกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป (แต่ค่าเบี้ยสูงสุดต้องไม่เกิน 100,000 บาท)

ประกันบ้านสำคัญไฉน? | SMILE INSURE

บ้านแบบไหน? ที่ควรทำประกัน

บ้านทุกหลังและทุกประเภทควรทำประกันทั้งสิ้น เพราะอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือการโจรกรรม สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้ที่จะทำประกันสามารถเลือกแผนประกันได้ตามความพร้อมของตนเอง หากไม่สะดวกที่จะจ่ายเบี้ยแพงเพื่อประกันบ้านที่ครอบคลุมรอบด้าน ก็สามารถเลือกแผนประกันที่คุ้มครองเฉพาะด้านได้ โดยอาจประเมินเบื้องต้นจากความเสี่ยงที่เป็นไปได้ เช่น คนในบ้านส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้สูงอายุ ที่ไม่มีความรอบคอบมากนัก ก็เลือกซื้อประกันอัคคีภัย ถ้าบ้านอยู่ใกล้แหล่งธรรมชาติที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก ประกันภัยพิบัติก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ หรือถ้าตัวผู้กู้สินเชื่อทำงานที่ต้องเดินทางบ่อย เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การซื้อประกันสินเชื่อบ้านก็ดูจะเหมาะสม เป็นต้น

ประกันบ้านสำคัญไฉน? | SMILE INSURE

สิ่งที่ควรดูเมื่อตัดสินใจซื้อประกันบ้าน

เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าจะซื้อประกันบ้านแบบไหน ลำดับต่อไปก็คือการเปรียบเทียบความคุ้มครองของประกันแต่ละบริษัท เพื่อหาตัวเลือกที่ตรงใจและทำให้การจ่ายเบี้ยประกันคุ้มค่าสูงสุด โดยสิ่งที่ควรดูในเบื้องต้น ได้แก่ เงื่อนไขความคุ้มครอง เบี้ยประกันที่ต้องจ่าย วงเงินประกัน ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกัน และบริการหลังการขาย 

แต่อย่างไรก็ตาม การสอบถามรายละเอียดกรมธรรม์ที่ดีที่สุด คือการติดต่อโดยตรงกับบริษัทหรือตัวแทนประกันภัยมืออาชีพ สนใจทำประกันบ้าน คลิกที่นี่ SMILE INSURE พร้อมให้คำปรึกษา และมอบโปรโมชั่นดีๆ ให้คุณมากมาย

ประกันภัยบ้านอุ่นใจ วิริยะประกันภัย ประกันบ้านสำคัญไฉน? | SMILE INSURE


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ