บทความ | สาระประกันภัย

จะทำประกันภัยบ้าน ต้องรู้อะไรบ้าง?

จะทำประกันภัยบ้าน ต้องรู้อะไรบ้าง?
10/09/2021  สาระประกันภัย

จะทำประกันภัยบ้าน ต้องรู้อะไรบ้าง?

“บ้าน” ถือเป็นองค์ประกอบของปัจจัย 5 ที่สำคัญในชีวิตคนเรา และหากมองในมุมของสินทรัพย์แล้ว บ้านก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่แพ้ที่ดิน และยังเป็นที่อยู่อาศัยที่เราต้องดูแล ให้ความใส่ใจตลอดเวลา แม้ว่าบ้านจะอยู่บนที่ตั้งไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนก็ตาม แต่ก็อาจเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับบ้านได้หลากหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากไฟไหม้บ้าน น้ำท่วม พายุ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถทำอันตรายต่อบ้านได้

จะทำประกันภัยบ้าน ต้องรู้อะไรบ้าง I SMILE INSURE

ดังนั้นการทำประกันภัยบ้าน ประกันอัคคีภัย หรือประกันเพิ่มเติมในส่วนต่าง ๆ จึงสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับบ้านได้ ทำให้ผู้ซื้อประกันสามารถถ่ายโอนภาระทางค่าใช้จ่ายกรณีเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับบ้านไปยังบริษัทประกัน และเซฟค่าใช้จ่ายกรณีเกิดความเสียหายเกี่ยวกับบ้านได้อีกด้วย


5 ข้อต้องรู้ก่อนทำประกันภัยบ้าน


จะทำประกันภัยบ้าน ต้องรู้อะไรบ้าง I SMILE INSURE

1. ประกันภัยบ้านที่เราจะทำคุ้มครองภัยประเภทใดบ้าง?

เพราะประกันภัยบ้านมีหลากหลายความคุ้มครองให้เราเลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นประกันอัคคีภัย คุ้มครองกรณีเกิดไฟไหม้บ้าน ประกันน้ำท่วม ประกันอันตรายจากสิ่งของหรือสัตว์ และอื่น ๆ 

ดังนั้นเราจึงต้องพิจารณาก่อนว่าบ้านของเราเหมาะกับการทำประกันคุ้มครองแบบใดมากที่สุด โดยซื้อประกันหลักและอาจจะซื้อประกันเสริมเพิ่มเติมความคุ้มครองตามที่เราต้องการด้วยได้ เพราะหากเราไม่ซื้อประกันเพิ่มเติม ก็จะมีเพียงความคุ้มครองจากประกันหลักเท่านั้น เช่น หากเราซื้อเพียงประกันไฟไหม้ แต่ไม่ได้ซื้อความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติม หากน้ำท่วมบ้านจนเกิดความเสียหาย บริษัทประกันก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้ เราจึงต้องจ่ายเงินเสียค่าซ่อมแซมบ้านหากเกิดความชำรุดด้วยตัวเอง

จะทำประกันภัยบ้าน ต้องรู้อะไรบ้าง I SMILE INSURE 

2. ซื้อประกันภัยบ้านด้วยวงเงินหรือความคุ้มครองเท่าไรดี? 

การซื้อประกันนั้นยังต้องคำนึงถึงวงเงินหรือความคุ้มครองที่เราเลือกซื้อด้วย เพื่อให้คุ้มกับราคาบ้านให้มากที่สุด เพราะหากเกิดความเสียหายแก่บ้าน บริษัทประกันจะชดใช้ตามจำนวนทุนประกันที่เราได้ซื้อความคุ้มครองไว้ เช่น หากบ้านมีราคา 1,000,000 บาท แต่เราเลือกซื้อประกันภัยบ้านที่มีความคุ้มครองเพียง 500,000 บาท หากเกิดกรณีไฟไหม้บ้านจนเกิดความเสียหาย บริษัทประกันก็จะจ่ายค่าชดใช้หรือค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่เอาประกันภัยไว้ นั่นคือไม่เกิน 500,000 บาทนั่นเอง 

ดังนั้นหากค่าเสียหายของบ้านอยู่ที่ 700,000 บาท บริษัทประกันก็ยังคงจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เพียง 500,000 บาท

จะทำประกันภัยบ้าน ต้องรู้อะไรบ้าง I SMILE INSURE

3. ลักษณะและบริเวณบ้านของเรา บริษัทประกันคุ้มครองประกันภัยบ้านชนิดใดบ้าง?

เนื่องจากบริษัทประกันอาจไม่รับพิจารณาประกันภัยบ้านบางชนิดในบางพื้นที่ เช่น หากบ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมบ่อยครั้ง บริษัทประกันอาจเลี่ยงไม่รับพิจารณาการคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนน้ำท่วม หรืออาจคิดค่าเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น ดังนั้นก่อนเลือกซื้อประกันชนิดใด จึงควรศึกษารายละเอียดก่อนการซื้อในแต่ละครั้งด้วย

จะทำประกันภัยบ้าน ต้องรู้อะไรบ้าง I SMILE INSURE

4. เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของแต่ละบริษัท เพื่อให้เราได้รับความคุ้มค่าในราคาที่เหมาะสมที่สุด

นอกจากจะเซฟเงินในกระเป๋าเราได้แล้ว ยังสร้างช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการทำประกันบ้านได้อีกด้วย ซึ่งการเลือกซื้อประกันภัยบ้านไม่ว่าจะเป็นในกรณีไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ จะมีแพ็คเกจความคุ้มครองให้เราเลือกซื้อได้ตามความต้องการ ทั้งเรทราคาเบี้ยประกันต่อปีหรือราย 3 ปี 

ซึ่งการเลือกซื้อประกันภัยบ้านในจำนวนปีที่สูงขึ้นจะทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น เช่น หากเราซื้อประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง 1 ปี เสียค่าใช้จ่ายในราคา 1,100 บาท หากซื้อแบบปีต่อปี เราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายถึง 3,300 บาท แต่หากเราเลือกซื้อความคุ้มครองที่ 3 ปี จะได้ราคาที่ถูกกว่า 3,300 บาท ถือว่าประหยัดและลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้เช่นกัน

จะทำประกันภัยบ้าน ต้องรู้อะไรบ้าง I SMILE INSURE

5. การซื้อประกันภัยบ้านไม่ควรซื้อความคุ้มครองที่มีทุนประกันต่ำกว่า 70% ของราคาบ้าน

เพราะหากซื้อราคาที่ให้ความคุ้มครองต่ำกว่านี้ เช่น เราต้องการเลือกซื้อประกันเพียง 500,000 บาท จากมูลค่าบ้าน 1,000,000 บาท คิดเป็น 50% ของมูลค่าบ้าน และต่อมาเกิดไฟไหม้บ้านเสียหายบางส่วน ประเมินความเสียหายได้อยู่ที่ 400,000 บาท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนเพียง 240,000 บาท (400,000 X 60%) ตามหลักเกณฑ์ถือว่าผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยงบางส่วนไว้เอง ซึ่งถือว่าไม่อาจคุ้มครองค่าสินไหมทดแทนได้อย่างครอบคลุม สร้างภาระให้เรายังต้องควักเงินเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านอีก

การเลือกซื้อประกันภัยบ้านทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นประกันอัคคีภัย ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ ฟ้าผ่า หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดเกี่ยวกับบ้าน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของตกหล่นใส่ หรืออันตรายอันเกิดจากสัตว์ เหล่านี้เราสามารถทำประกันภัยบ้านได้ทั้งสิ้น ซึ่งก่อนที่จะเลือกทำประกันภัยบ้านกับบริษัทใด ควรพิจารณาและศึกษารายละเอียดให้ดีเสียก่อน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและคุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่จ่ายไปนั่นเอง


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ