โปรโมชั่นประกัน

ประกันภัยเดินทาง TA Safe Trip Classic

ประกันภัยเดินทาง  TA Safe Trip Classic ระยะเวลาโปรโมชัน 01/08/2019 - 31/12/2020

ประกันภัยเดินทาง  TA Safe Trip Classic

เที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวเต็มที่ อย่าให้ความกังวลเรื่องไม่สบาย กระเป๋าหายหรือตกเครื่องบินเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่สนุก เพราะเรามีแผนประกันภัยเดินทางเซฟ ทริป คลาสสิค ที่มอบความคุ้มครองให้คุณตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุขณะเดินทางไปจนถึงกรณีเครื่องบินล่าช้า สัมภาระหาย หรือต้องยกเลิกทริป แผนประกันภัยนี้มีความครอบคลุมและเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับนักเดินทางที่ต้องการการคุ้มครองที่ครบวงจรแต่เบี้ยประกันไม่แพง

ทำไมต้องซื้อประกัน TA Safe Trip Classic

    • สามารถนำไปสมัครวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น (Schengen) ได้
    • สมัครได้ทันที ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
    • มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยหลักจากเดินทางกลับจากต่างประเทศ
    • คุ้มครองทั่วโลก* ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือชีวิต 
    • ทีมงานมืออาชีพ : ด้วยบริการทั่วไทยและครอบคลุมทั่วโลก เพียงโทรหาเรา เราพร้อมจะให้ความช่วยเหลือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
    • มีแผนคุ้มครองตั้งแต่การเดินทาง 1 วัน ถึง 90 วัน
    • มีบริการสายด่วนช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์และข้อมูลระหว่างการเดินทางต่างประเทศทั่วโลก 24 ชม.
    *ยกเว้นประเทศที่มีการยกเว้น

ตารางความคุ้มครอง

ประกันภัยเดินทาง  TA Safe Trip Classic เที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวเต็มที่ อย่าให้ความกังวลเรื่องไม่สบาย กระเป๋าหายหรือตกเครื่องบินเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่สนุก เพราะเรามีแผนประกันภัยเดินทางเซฟ ทริป คลาสสิค ที่มอบความคุ้มครองให้คุณตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุขณะเดินทางไปจนถึงกรณีเครื่องบินล่าช้า สัมภาระหาย หรือต้องยกเลิกทริป แผนประกันภัยนี้มีความครอบคลุมและเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับนักเดินทางที่ต้องการการคุ้มครองที่ครบวงจรแต่เบี้ยประกันไม่แพง

ตารางค่าเบี้ยประกัน

ประกันภัยเดินทาง  TA Safe Trip Classic เที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวเต็มที่ อย่าให้ความกังวลเรื่องไม่สบาย กระเป๋าหายหรือตกเครื่องบินเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่สนุก เพราะเรามีแผนประกันภัยเดินทางเซฟ ทริป คลาสสิค ที่มอบความคุ้มครองให้คุณตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุขณะเดินทางไปจนถึงกรณีเครื่องบินล่าช้า สัมภาระหาย หรือต้องยกเลิกทริป แผนประกันภัยนี้มีความครอบคลุมและเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับนักเดินทางที่ต้องการการคุ้มครองที่ครบวงจรแต่เบี้ยประกันไม่แพง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

    1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และมีอายุระหว่าง 1 ปี - 75 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่เริ่มเอาประกันภัย
    2. ผู้ขอเอาประกันภัย 1 ท่าน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้นต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
    3. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยและต้องเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น
    4. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ

    คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อความยกเว้นเพิ่มเติม 

โปรโมชั่นประกันอื่นๆ