โปรโมชั่นประกัน

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Motor by Region

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Motor by Region
ระยะเวลาโปรโมชั่น 23/06/2020 - 31/12/2021


ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Motor by Region

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จากกรุงเทพประกันภัย ที่คุ้มครองครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ ทั้งรถชน รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม รวมถึงภัยก่อการร้าย ให้คุณประหยัดกว่าประกันภัยชั้น 1 ทั่วไป โดยคิดเบี้ยประกันภัยตามภูมิภาคต่างๆ สำหรับรถที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี สามารถเลือกศูนย์ซ่อมตัวแทนจำหน่าย (อู่ห้าง) และสำหรับรถที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี สามารถเข้าศูนย์ซ่อมมาตรฐาน (อู่ในสัญญา) โดยเป็นรุ่นรถที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. (Auto Assistance) ทุกที่ทั่วไทย

สอบถามเบี้ยประกัน

คลิกเลย


ตารางความคุ้มครอง

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จากกรุงเทพประกันภัย | Smile Insure


ประเภทรถที่รับประกัน

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จากกรุงเทพประกันภัย | Smile Insure

เงื่อนไขรถที่รับประกัน

  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง และไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
  • รถกระบะส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 4 ตัน และไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (เฉพาะ Isuzu D-Max เท่านั้น)


ตารางการแบ่งภาค Motor by Region

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จากกรุงเทพประกันภัย | Smile Insure

สอบถามค่าเบี้ยประกันรถยนต์ !!


เงื่อนไขความคุ้มครอง:

  • ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย
  • คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้อุปกรณ์ตกแต่งไม่รวมถึงสติกเกอร์ และอุปกรณ์ Compressor (สำหรับรถกระบะ)
  • กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว

หมายเหตุ:

  • เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาตรวจสอบทุนประกันภัยและเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของท่านกับเจ้าหน้าที่
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง