โปรโมชั่นประกัน

ประกันรถยนต์ชั้น 1 Easy Type 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 Easy Type 1
ระยะเวลาโปรโมชั่น 15/07/2020 - 31/12/2020


ประกันรถยนต์ชั้น 1 Easy Type 1

คุ้มครอง ครอบคลุม ครบครัน ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ทั้งรถชน รถหาย ไฟไหม้ คุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก วางแผนรับมือล่วงหน้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิด ให้การขนส่งของธุรกิจคุณไม่สะดุด

จุดเด่น: 

  • ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอกสูงสุด 10,000,000 บาท
  • ความรับผิดต่อรถเอาประกันภัยกรณีชนกับยานพาหนะ สูญหาย ไฟไหม้ ตามทุนประกัน
  • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท ต่อคน
  • ความคุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท ต่อครั้ง

ตารางความคุ้มครอง

ประกันรถยนต์ชั้น 1 Easy Type 1 │Smile Insure


รุ่นรถที่รับประกัน
ประกันรถยนต์ชั้น 1 Easy Type 1 │Smile Insure

เงื่อนไขการรับประกันภัย:

1. การเลือกใช้อัตราเบี้ยแบบ กทม. และปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
    ให้อ้างอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งของจังหวัดนั้น
     - ในเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑล (นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)
     - ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล)
2. รับเฉพาะรายการรถยนต์ที่ระบุข้างต้นเท่านั้น ขึ้นอยู่กับรายละเอียดรถยนต์
     - รหัส 110 รถยนต์นั่ง (การใช้ส่วนบุคคล) ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
      - รหัส 320 รถยนต์บรรทุก (การใช้ส่วนบุคคล/การใช้เพื่อการพาณิชย์)
3. เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
4. กำหนดการเลือกใช้ศูนย์ซ่อม
      - ซ่อมห้าง รับรถอายุ 1-5 ปี
      - ซ่อมอู่ รับรถอายุ 1-10 ปี
5. กำหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที่ 80% ของราคาตลาด
      - กรณีทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 10,000 บาท ใช้หลักการปัดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง มากกว่า 5,000 ให้ปัดขึ้น
      - กรณีทุนเกิน 1,000,000 บาท ถึง 1,700,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 50,000 บาทใช้หลักการปัดเศษ หากน้อยกว่า 25,000 ให้ปัดลง และหากมากกว่า 25,000 ให้ปัดขึ้น
      - กรณีทุนเกิน 2,000,000 บาท ถึง 4,000,000 บาท
6. คุ้มครองภัยก่อการร้าย
7. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
8. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านั้น รวมถึงงานต่ออายุในปีถัดไป สำหรับกิจกรรมนี้เท่านั้น
9. กิจกรรมนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คลิกเลย