โปรโมชั่นประกัน

ประกันภัยนักกอล์ฟ

ประกันภัยนักกอล์ฟ ระยะเวลาโปรโมชัน 29/08/2019 - 29/02/2020

ประกันภัยนักกอล์ฟ

ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ คุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาล อุปกรณ์กอล์ฟ ทั้ง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ และรถลากถุงกอล์ฟ พร้อมรางวัลพิเศษเมื่อชนะ “Hole In One” สูงสุด 15,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี 

ตารางความคุ้มครอง

ประกันภัยนักกอล์ฟ ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ คุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาล อุปกรณ์กอล์ฟ ทั้ง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ และรถลากถุงกอล์ฟ พร้อมรางวัลพิเศษเมื่อชนะ “Hole In One” สูงสุด 15,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี

เงื่อนไขในการรับประกัน

     - รับประกันตั้งแต่อายุ 20 – 60 ปี
     - อาณาเขตความคุ้มครอง : ประเทศไทย / รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม

โปรโมชั่นประกันอื่นๆ