โปรโมชั่นประกัน

ประกันภัย COVID-19 เจอ! จ่าย! จบ!

ประกันภัย COVID-19 เจอ! จ่าย! จบ!
ระยะเวลาโปรโมชั่น 08/01/2021 - 21/04/2021

ประกันภัย COVID-19 (ไวรัสโคโรนา)

เจอ! จ่าย! จบ!...  เริ่มต้นเพียง 199 บาทต่อปี คุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท เมื่อตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

“ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) "  จากสินมั่นคงประกันภัย ...เจอ จ่าย จบ... พร้อมจ่ายเงินชดเชยทันทีที่ตรวจพบว่า ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์) โดยจะจ่ายเป็นเงินก้อน (เต็มทุนวงเงินคุ้มครอง) สูงสุด 100,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 1-99 ปี มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาก่อนการทำประกันภัย

แผนความคุ้มครอง


แพ็กเกจนี้ "ปิดรับ" แล้วค่ะ


"หากสนใจทำ ประกันภัย Covid-19 แพ็กเกจอื่นๆ"

คลิก!เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสัญชาติไทย อายุ 1-99 ปี
  2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
  3. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  4. ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
  5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักบิน หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
  6. ผู้ขอเอาประกันภัยทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
  7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน)
  8. ระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 14 วัน (สำหรับกรมธรรม์ปีแรก)
  9. ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือน หลังจากวันคุ้มครอง