โปรโมชั่นประกัน

ประกันเดินทางต่างประเทศ Enjoy Visa Plan

ประกันเดินทางต่างประเทศ Enjoy Visa Plan
ระยะเวลาโปรโมชั่น 01/09/2019 - 31/12/2020

ประกันเดินทางต่างประเทศ Enjoy Visa Plan

ใช้ยื่นขอวีซ่าโดยเฉพาะ ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงระหว่างการเดินทาง ทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 1-70 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ทำได้ทั้งแบบรายเที่ยว หรือรายปี ให้ความคุ้มครองสูงสุด 90 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว

จุดเด่นของแบบประกัน

 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 340 บาท (1-4 วัน)
 • การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 1,500,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท
 • เคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ส่งกลับประเทศไทย 5,000,000 บาท
 • พร้อมบริการวางเงินประกันค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล 1,500,000 บาท

ตารางความคุ้มครองประกันเดินทางต่างประเทศ Enjoy Visa Plan

ตารางเบี้ยประกันภัยประกันเดินทางต่างประเทศ Enjoy Visa Plan

**เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแล้ว
ให้ความคุ้มครองสูงสุด 90 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว ทั้งการประกันแบบรายเที่ยวและแบบรายปี


เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. รับประกันภัยผู้มีอายุ 1-70 ปี (ใช้ปีเกิดในการคำนวณ)
 2. ไม่รับประกันภัยการเดินทางไปยัง 22 ประเทศดังนี้
       - เกาหลีเหนือ – คิวบา – ซีเรีย – ซูดาน – บุรุนดี
       - ปากีสถาน – ปาเลสไตน์ – รวันดา – ลิเบีย – เลบานอน
       - ไลบีเรีย – อังโกลา – อัฟกานิสถาน – อาเซอร์ไบจัน
       - อิรัก – อิสราเอล – อิหร่าน – อีริเทียเรีย – อุสเบกิสถาน
       - เอธิโอเปีย – แอลจีเรีย – ไฮตี
 3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้ไม่เกิน 1 ฉบับ
 4. ให้ความคุ้มครองสูงสุด 90 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว ทั้งการประกันแบบรายเที่ยวและแบบรายปี
 5. ด้วยแผนประกันภัย เมืองไทย เอ็นจอย วีซ่า ท่านจะได้รับบริการความช่วยเหลือในการเดินทางจาก Allianz Global Assistance ภายใต้การบริหารของ AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. ที่มีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือทั่วโลก และพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงกลับ

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย