โปรโมชั่นประกัน

ประกันสุขภาพเติมเต็ม

ประกันสุขภาพเติมเต็ม
ระยะเวลาโปรโมชั่น 15/11/2019 - 29/06/2020

ประกันสุขภาพเติมเต็ม

ประกันสุขภาพสำหรับคนไข้ในที่มีค่ารักษาพยาบาลสูง เติมวงเงินได้ ไร้กังวลการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เฉพาะกรณีผู้ป่วยใน)

ประกันสุขภาพเติมเต็ม ที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลใจกับเรื่องค่ารักษาอีกต่อไป เพราะเราจะช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากประกันที่แรก โดยคุณสามารถเลือกเติมเต็มวงเงินความคุ้มครองผู้ป่วยในเพิ่มจากกรมธรรม์ประกันสุขภาพทั่วไป ให้วงเงินค่ารักษาผู้ป่วยในสูงขึ้นได้ 100,000 – 300,000 บาท ต่อการรักษาแต่ละครั้ง

ตารางความคุ้มครอง
ตารางค่าเบี้ยประกัน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. กรมธรรม์นี้จะมีผลคุ้มครองเมื่อมีค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเฉพาะกรณีผู้ป่วยใน (IPD) เท่านั้น 
  2. ผู้เอาประกันภัยต้องใช้กรมธรรม์นี้ควบคู่กับกรมธรรม์ประกันอื่นใดที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (IPD) อยู่ด้วย เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ  
  3. ผู้เอาประกันภัยต้องใช้สิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในของกรมธรรม์ประกันสุขภาพอื่น ไม่น้อยกว่าจำนวนความรับผิดส่วนแรกที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นี้ก่อน จึงจะมาใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในของกรมธรรม์นี้ได้
  4. สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในได้ไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดตามวงเงินทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นี้
  5. การซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพเติมเต็มไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน และระบุ/แนบหน้าตารางกรมธรรม์ประกันสุขภาพ (คนไข้ใน) อื่นประกอบด้วย