โปรโมชั่นประกัน

ประกันภัยอุบัติเหตุ "อุ่นใจ"

ประกันภัยอุบัติเหตุ "อุ่นใจ" ระยะเวลาโปรโมชัน 09/07/2019 - 31/12/2019


ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ"

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" จะช่วยบรรเทาภาระทางการเงินในกรณีที่ ผู้ทำประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ อันเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายด้วยความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป อายุ 5-60 ปี

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ตัวบุคคล

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

ความคุ้มครอง

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" มีความคุ้มครองทั้งหมด 2 แผน ให้ผู้ทำประกันได้เลือกความคุ้มครองตามความเหมาะสม


รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

* (อบ.1 คือ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
** (อบ.2 จะให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ.1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน)

หมายเหตุ:

  • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 5-60 ปี
  • ผู้ทำประกันจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ
  • ซื้อความคุ้มครองได้ 1 คน/1 แผนความคุ้มครองเท่านั้น

* ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน


สอบถามเบี้ยประกัน

ข้อมูลรถ


ข้อมูลประกันภัยข้อมูลการติดต่อ

*กรณีเร่งด่วน กรุณาติดต่อทาง
@SmileInsure  หรือ  02-026-0950

โปรโมชั่นประกันอื่นๆ