โปรโมชั่นประกัน

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Asia PA Cover Plus

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Asia PA Cover Plus ระยะเวลาโปรโมชัน 01/09/2019 - 31/12/2020

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  Asia PA Cover Plus

คุ้มครองกรณีการสูญเสียชีวิต สุญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย โดยมุ่งหวังบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน

จุดเด่นความคุ้มค่า

 • เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันให้คุณทุกครั้งที่ต่ออายุ เริ่มต้นเพียง 480 บาท/ปี เพิ่มจำนวนทุนเอาประกันภัยทุกปีที่ต่ออายุปีละ 10%
 • ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทุกกรณี
 • เงินชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดถึงวันละ 500 บาท
 • เลือกขยายความคุ้มครองได้ ขยายความคุ้มครอง ค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย

แผนประกันภัย PA COVER PLUS 

(แบบมีค่ารักษาพยาบาล)


แผนประกันภัย PA COVER PLUS 

(ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล)

แบ่งชั้นอาชีพสำหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อความคุ้มค่าในการวางแผนที่คุณเลือกได้ 

ชั้น 1 ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ำ
หมายถึง จ้าของกิจการ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร หรืองานจัดการ งานเสมียน งานขายในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช่เครื่องจักร ได้แก่ อาชีพแพทย์ พยาบาล ครู/อาจารย์ (ยกเว้นสายอาชีพ-พลศึกษา) นักเรียน-นักศึกษา (ยกเว้นอยู่ในสายอาชีพช่าง) เจ้าของ/ผู้บริหาร/ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ หรือสำนักงานเอกชนที่ทำธุรกิจ ด้านการค้า/การเงิน พนักงานขายประจำห้าง/หน้าร้าน แม่บ้าน

ชั้น 2 ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง
หมายถึง เจ้าของกิจการ ผู้ปฏิบัติหน้างานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจ/การค้าหรือหน่วยงาน ซึ่งต้องออกปฏิบัติงานภายนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจะต้องใช้เครื่องจักร หรือปฏิบัติงานกลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่ๆ ได้้แก่ ครู/อาจารย์ สายวิชาชีพ/พลศึกษา นักเรียน-นักศึกษาสายอาชีพ อาชีพสัตวแพทย์ ศัลยแพทย์ สถาปนิก วิศวกร (ยกเว้นที่อยู่ประจำเหมือง/แท่นขุดเจาะน้ำมัน) พนักงานขาย ตัวแทน มัคคุเทศน์ ช่างศิลป์ โฟร์แมน เจ้าของร้านขายของชำ ร้านวัสดุก่อสร้าง พ่อครัว-แม่ครัว พนักงานทำความสะอาด (ยกเว้นทำความสะอาดอาคาร) เจ้าของร้านโลหะภัณฑ์ (ยกเว้นที่ต้องเกี่ยวข้องกับการผลิต) พนักงานขับรถของบริษัท (รถส่วนกลาง-ประจำตำแหน่งผู้บริหาร) เกษตร เจ้าของไร่สวน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย

ชั้น 3 ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง
หมายถึง เจ้าของกิจการ ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกล หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการขนส่งที่มีการเดินทาง หรือ ปฏิบัติงานภายนอกสำนักงานเป็นประจำ ได้แก่ อาชีพเจ้าของ/พนักงานโรงงานโลหะภัณฑ์ มุ้งลวด-เหล็ดดัด ช่างซ่อม/ติดตั้งโทรศัพท์-ปะปา-แอร์ และช่างฝีมือต่างๆ พนักงานขับรถส่งของ พนักงานขับรถโดยสาร-รถรับจ้าง (ประเภท 4 ล้อขึ้นไป) เกษตร

ชั้น 4 ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นพิเศษ
หมายถึง ผู้ปฏิบัติที่มีความเสี่ยงภัยจากอาชีพเป็นพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1, 2, 3 ได้แก่ อาชีพช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง คนงานกรรมกร คนงานเหมือง วิศวกร คนงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน ชาวประมง พนักงานขับรถรับจ้าง (มอเตอร์ไซด์/ตุ๊กๆ) นักการเมือง อบต ส.ว. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักกีฬาอาชีพ

หมายเหตุ: 

 1. กรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่อง จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ. 1 จะเพิ่มขึ้นปีละ 10% ของปีแรกโดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 130% ของปีแรก โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นนี้ 
 2. เบี้ยประกันภัยนี้ รวมอากรแสตมป์ 
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับปีแรกรับประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 
 4. สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะราย 
 5. กรณีต่ออายุกรมธรรม์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ปรับเบี้ยประกันภัย ตามช่วงอายุ ดังนี้
  • อายุ 61-65 20% 
  • อายุ 66-70 60% 
  • อายุ 71-75 140%

สอบถามเบี้ยประกัน

ข้อมูลรถ


ข้อมูลประกันภัยข้อมูลการติดต่อ

*กรณีเร่งด่วน กรุณาติดต่อทาง
@SmileInsure  หรือ  02-026-0950

โปรโมชั่นประกันอื่นๆ