โปรโมชั่นประกัน

ประกันภัยรถยนต์ Best Deal 1

ประกันภัยรถยนต์ Best Deal 1 ระยะเวลาโปรโมชัน 09/07/2019 - 29/02/2020


ประกันภัยรถยนต์ Best Deal 1 (ไม่รวม พ.ร.บ.)

ดีลดี๊ดี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครองความเสียหาย ทั้งตัวคุณ และรถคู่กรณี ความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 10,000,000 บาทต่อครั้ง


รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันภัยรถยนต์ Best Deal 1 (ไม่รวม พ.ร.บ.) ดีลดี๊ดี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครองความเสียหาย ทั้งตัวคุณ และรถคู่กรณี ความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 10,000,000 บาทต่อครั้ง

เงื่อนไข:

  • รับประกันภัยแบบซ่อมอู่
  • ความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล รถยนต์ส่วนบุคคล = 5 คน รถกระบะส่วนบุคคล = 3 คน รถตู้ส่วนบุคคล = 7 คน
  • ไม่รับประกันรถยนต์ MERCEDES-BENZ ทุกรุ่น
  • ลักษณะการใช้รถส่วนบุคคลหรือเพื่อการพาณิชย์เท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
  • บมจ.อาคเนย์ประกันภัย สงวนสิทธิ์รับประกันภัยตามยี่ห้อ/รุ่น และ/หรือช่วงทุนประกันภัยที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ:

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สอบถามเบี้ยประกัน

ข้อมูลรถ


ข้อมูลประกันภัยข้อมูลการติดต่อ

*กรณีเร่งด่วน กรุณาติดต่อทาง
@SmileInsure  หรือ  02-026-0950

โปรโมชั่นประกันอื่นๆ