บทความ | สาระประกันภัย

8 กรณีนี้หละ ประกันไม่คุ้มครองแน่นอน!!

8 กรณีนี้หละ ประกันไม่คุ้มครองแน่นอน!!
04/12/2019  สาระประกันภัย

8 กรณีนี้หละ ประกันไม่คุ้มครองแน่นอน!!

หลายสิ่งหลายอย่างบนโลกสามารถเป็นไปได้แต่อาจมีข้อยกเว้น ประกันก็เช่นกันค่ะ ถึงแม้จะทำประกันชั้น 1 ที่ว่าคุ้มครองครอบคลุมที่สุดแล้ว ก็ยังมีข้อยกเว้นในความคุ้มครองอยู่ดี อ่า งงใช่ไหมล่ะคะ? วันนี้ Smile Insure จะขอชี้แจงแถลงไขเรื่องนี้เองค่ะ !

1. เมาแล้วขับ เพราะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีมาตรการกำหนดข้อยกเว้นความคุ้มครองสำหรับการประกันภัยรถยนต์ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 11/2560  ดังที่ระบุไว้ว่า “การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะไม่ได้รับความคุ้มครอง"

2. เหตุเกิดจากสงคราม ไม่ว่าจะเป็นสงครามการเมือง ก่อการร้าย การรุกราน การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี ถูกอาวุธปรมาณู ดังนั้น ที่ไหนหากเกิดเหตุการณ์ที่กล่าวมาควรหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด

3. การขับรถเพื่อแข่ง ในกรณีบริษัทประกันถือว่าเป็นการใช้รถผิดประเภท เพราะโดยทั่วไปประกันภัยรถยนต์จะระบุในกรมธรรม์ไว้ว่า ประกันภัยรถยนต์ฉบับนั้นเป็นประกันภัยสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล และให้ความคุ้มครองในการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น

4. จอดรถไว้ให้เสียเฉยๆ เรียกง่ายๆว่ารถเสื่อมค่ะ รถเสื่อมสภาพสามารถแบ่งได้ 2 กรณี คือ รถยนต์ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน และรถยนต์ที่เสื่อมสภาพจากการไม่ได้ใช้งานเลย ซึ่งรถยนต์ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่คุณได้ทำไว้ แต่ถ้ารถยนต์ของคุณเสื่อมสภาพเพราะไม่ได้ใช้หรือจอดไว้นิ่งๆ บริษัทประกันจะไม่ให้ความคุ้มครอง

5.  การใช้รถนอกประเทศ เพราะถือว่าเป็นการใช้รถยนต์นอกเขตคุ้มครอง แต่ถ้านอกจำเป็นก็สามารถแจ้งบริษัทประกันภัยได้เป็นกรณีพิเศษค่ะ

6. การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น การใช้รถการขนยาเสพติด กรณีนี้บริษัทประกันไม่คุ้มครองแน่นอน

7.  การใช้รถเพื่อลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่เป็นรถลากจูง รถยก หรือผลักดันที่ได้ทำกับบริษัทประกันไว้แล้ว หรือมีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกันคือสามารถเบรกได้จากรถทั้ง 2 คันไว้แล้วนั้น ประกันคุ้มครองค่ะ

8. การรับผิดจากสัญญาที่ทำขึ้นเอง กล่าวคือการเซ็นสัญญายอมรับผิดโดยบริษัทประกันไม่ทราบ ดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่ประกันก่อน และอย่าเพิ่งไปยอมรับผิดใดๆ เพราะคุณอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายผิดก็ได้

เงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทประกันอาจมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นก่อนทำประกันทุกครั้งเราควรอ่านเงื่อนไขที่ระบุไว้ให้เข้าใจและถี่ถ้วนทุกครั้ง หากสนใจประกันดี ๆ นึกถึง Smile Insure สิคะ เราพร้อมให้คำปรึกษา พร้อมโปรโมชั่นดี ๆ อีกเพียบบ 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ