บทความ | สาระประกันภัย

3 ข้อนี้หละ ช่วยลดค่าเบี้ยได้จริง

3 ข้อนี้หละ ช่วยลดค่าเบี้ยได้จริง
19/08/2020  สาระประกันภัย

3 ข้อนี้หละ ช่วยลดค่าเบี้ยได้จริง

ปัจจุบันการใช้จ่ายในเรื่องรถทำหลายคนค่อนข้างคิดหนัก ไหนจะค่างวดรถ ค่า พรบ. ค่าประกันภัยรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะตาม ถ้าเราลดค่าใช้จ่ายในบ้างส่วนได้คงจะดี Smile Insure เป็นที่ปรึกษาประกันภัยรถยนต์จะมาบอกทริคเล็กๆ ช่วยลดค่าเบี้ยให้เอง

3 ข้อนี้หละ ช่วยลดค่าเบี้ยได้จริง │Smile Insure

1. No Claim Bonus

No Claim Bonus หรือ ส่วนลดเบี้ยประวัติดีที่ผู้เอาประกันจะได้เมื่อไม่มีประวัติด่างพร้อยเลย ซึ่งในปีแรกจะได้รับส่วนลด 20% และหากในปีถัดไปไม่มีการเคลม ทางบริษัทประกันจะเพิ่มส่วนลดให้ 10% ทุกๆ ปี จะได้รับส่วนลดสูงสุด 50% 

แต่ในกรณีที่มีการเคลมแต่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายถูกก็ยังจะได้รับส่วนลดเบี้ยประวัติดีอยู่ แต่ผู้เอาประกันก็สามารถเสียส่วนลดได้เช่นกัน ในกรณีที่มีการเคลมและผู้เอาประกันเป็นฝ่ายถูกแต่ทางบริษัทประกันไม่สามารถดำเนินการติดตามเรื่องค่าเสียหายจากคู่กรณีได้

3 ข้อนี้หละ ช่วยลดค่าเบี้ยได้จริง │Smile Insure

2. ระบุคนขับ

การระบุคนขับเป็นปัจจัยในการลดค่าเบี้ยเพราะอายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดค่าเบี้ยได้ โดยจะคำนวณจากช่วงอายุของผู้ขับขี่ดังนี้

  • ช่วงอายุ ตั้งแต่ 18-24 ปี ได้ส่วนลด 5%
  • ช่วงอายุ ตั้งแต่ 25-35 ปี ได้ส่วนลด 10%
  • ช่วงอายุ ตั้งแต่ 36-50 ปี ได้ส่วนลด 15%
  • ช่วงอายุ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ได้ส่วนลด 20%

จริงๆ แล้วผู้เอาประกันสามารถระบุชื่อผู้ขับในกรมธรรม์ได้ 2 คน และบริษัทประกันจะมอบส่วนลดตามอัตราที่ต่ำที่สุด เช่น หากระบุคนขับอายุ 22 และ 40 ปี ก็จะได้รับส่วนลดที่ 5% เป็นต้น

3 ข้อนี้หละ ช่วยลดค่าเบี้ยได้จริง │Smile Insure

3. ทำ Deductible

ค่าเสียหายส่วนแรก ในส่วนของค่า Deductible เป็นข้อตกลงที่ผู้เอาประกันจะร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายบางส่วนกับบริษัทประกันรถ โดยทางบริษัทประกันจะระบุไว้ในกรมธรรม์อย่างชัดเจน ในการเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรกลักษณะนี้ทางบริษัทประกันจะเรียกเก็บในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด 

เช่น ปกติแล้วคุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยชั้น1 ปีละ 14,000 บาท แต่คุณตกลงกับบริษัทประกันว่าถ้าเกิดการเคลมจะจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท ค่าเบี้ยของเราก็จะลดไป 5,000 บาท เท่ากับว่าเราจะต้องจ่ายค่าเบี้ย 9,000 บาท แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งคุณเป็นฝ่ายผิด มีค่าเสียหายทั้งหมด 10,000 บาท คุณต้องจ่ายค่าเสียหายเอง 5,000 บาท ส่วนอีก 5,000 บาท บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเอง ทั้งนี้ เงื่อนไขขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยกำหนด

3 ข้อนี้หละ ช่วยลดค่าเบี้ยได้จริง │Smile Insure

ถึงแม้ปัจจัยข้างต้นจะช่วยในการลดค่าเบี้ยได้จริง แต่ก็ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆด้วย ดังนั้น ก่อนทำประกันควรศึกษาขอมูลให้ดีก่อน หากสนใจประกันดี ๆ นึกถึง Smile Insure สิคะ เราพร้อมให้คำปรึกษา พร้อมโปรโมชั่นดี ๆ อีกเพียบบ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ