บทความ | สาระน่ารู้อื่นๆ

พ.ร.บ. หาย! ต่อภาษีได้ไหม?

พ.ร.บ. หาย! ต่อภาษีได้ไหม? 03/12/2021  สาระน่ารู้อื่นๆ

พ.ร.บ. หาย! ต่อภาษีได้ไหม?

พ.ร.บ. รถยนต์ หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายภาคบังคับที่รถทุกคันต้องมี เพื่อช่วยคุ้มครองรายจ่ายต่อชีวิตและทรัพย์สินยามเกิดเหตุบนท้องถนนในเบื้องต้น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพถาวร และค่าชดเชยเมื่อเสียชีวิต 

ซึ่งข้อควรรู้คือต้องทำใหม่ทุกปี ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้บนเอกสาร หรือก่อนหน้านั้นประมาณ 3 เดือน เพราะถ้าไม่ทำจะโดนโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท เสี่ยงเจ็บตัวฟรีถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา (กรณีไม่มีประกันภาคสมัครใจ) และไม่สามารถต่ออายุป้ายภาษีรถยนต์ประจำปีหรือป้ายวงกลมที่ติดอยู่บนกระจกรถทุกคันได้ เนื่องจากการต่อภาษีรถทุกครั้งต้องมีเอกสารสำคัญอย่างพ.ร.บ. ด้วย ดังนั้นคนมีรถจึงควรเก็บรักษาสิ่งนี้ไว้ให้ดี 

อย่างไรก็ตาม บางครั้งการเก็บดีเกินไปก็สามารถทำให้หายไปโดยไม่ได้ตั้งใจได้เหมือนกัน เลยอยากชวนมาหาคำตอบว่าถ้าพ.ร.บ. หายจะยังต่อภาษีได้ไหม แล้วควรทำอย่างไรต่อไปให้ได้ป้ายวงกลมมา

พ.ร.บ.รถยนต์หาย ต่อภาษีได้ไหม?

ตามปกติแล้ว ถ้าพ.ร.บ.หาย สามารถใช้สำเนาที่เคยถ่ายเอกสารไว้ ประกอบการต่อภาษีได้เลย แต่ถ้าพ.ร.บ.หายและไม่มีสำเนาเก็บไว้ จะไม่สามารถต่อภาษีได้ แต่เจ้าของรถไม่ต้องตกใจหรือเครียดจนเกินไป เพราะปัญหานี้แก้ไขได้ง่าย ๆ ด้วยการรีบไปขอพ.ร.บ.รถยนต์ใหม่ให้เร็วที่สุด ด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ตามนี้

  • ไปสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความ พ.ร.บ. หาย ป้องกันบุคคลอื่นที่เก็บได้นำไปแอบอ้าง แล้วขอสำเนาใบแจ้งความ หรือสำเนาบันทึกประจำวันกลับมา
  • เตรียมเอกสารสำคัญเอกสารประกอบการขอ พ.ร.บ. รถยนต์ใหม่ อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสมุดคู่มือทะเบียนรถหรือรายการจดทะเบียนรถ (ตัวจริงและสำเนา)
  • ไปติดต่อขอ พ.ร.บ.รถยนต์ใหม่ที่กรมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด

สำหรับใครที่จำข้อมูลของพ.ร.บ. รถตัวเองไม่ได้ แต่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลในส่วนนี้ ให้โทรสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 ตลอด 24 ชั่วโมง

3 ขั้นตอนที่กรมขนส่งทางบก

เมื่อนำเอกสารทั้งหมดมาที่กรมขนส่งทางบกแล้ว ขั้นตอนที่ต้องทำต่อก็ไม่ยุ่งยาก แค่แจ้ง กรอก จ่ายก็จบ 

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการขอ พ.ร.บ. รถยนต์ใหม่ พร้อมยื่นเอกสารแจ้งความ
  2. กรอกเอกสารได้รับมาให้ครบถ้วน และรอคิวดำเนินการ
  3. ชำระค่าธรรมเนียม 25 บาท และรอรับพ.ร.บ. ฉบับใหม่กลับบ้านภายในวันเดียวกันได้เลย

ทำอย่างไร?...ถ้าป้ายวงกลมหาย

นอกจากพ.ร.บ. หาย ยังมีอีกกรณีหนึ่งที่ดูจะเป็นไปได้ยากกว่าแต่ก็เกิดขึ้นได้ คือ ป้ายวงกลมหรือป้ายภาษีรถยนต์หาย ที่กฎหมายระบุไว้ว่าต้องรีบขอใหม่ภายใน 15 วัน เพื่อไม่ให้โดนโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท โดยสิ่งแรกที่ต้องรีบทำคือ “แจ้งความ” เพื่อใช้เอกสารแจ้งความยืนยันว่าเจ้าของรถกำลังดำเนินการขอป้ายวงกลมใหม่เวลาโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจสอบ ก่อนจะไปทำขั้นตอนต่อไป ดังนี้

  • เตรียมเอกสารสำคัญเอกสารประกอบการขอป้ายวงกลมใหม่ ได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ (ตัวจริงและสำเนา) หรือถ้าจะฝากผู้อื่นดำเนินการจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ 2. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถหรือคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เล่มสีน้ำเงิน (ตัวจริงและสำเนา) หากรถติดไฟแนนซ์อยู่ต้องแจ้งบริษัทไฟแนนซ์ให้ดำเนินการขอป้ายวงกลมให้ใหม่
  • กรณีขอเองไม่ผ่านไฟแนนซ์ ให้นำเอกสารทั้งหมดไปที่กรมขนส่งทางบก โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าขอทำป้ายวงกลมใหม่เนื่องจากหาย พร้อมกับยื่นเอกสารแจ้งความ 
  • กรอกเอกสารที่ได้รับมาให้ครบถ้วน แล้วรอคิว
  • ชำระค่าธรรมเนียม 25 บาท และรอรับป้ายวงกลมอันใหม่กลับบ้านในวันเดียวกัน

สรุปแล้ว พ.ร.บ. รถยนต์หายก็ยังต่อภาษีได้ถ้าทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่เราแนะนำไป แต่ทางที่ดีที่สุดคนใช้รถควรใส่ใจและเก็บรักษาทั้งพ.ร.บ. รถยนต์และป้ายภาษีวงกลมให้ดีตลอดปี เพื่อลดการเสียเวลาไปทำเอกสารใหม่ และหลีกเลี่ยงโทษปรับตามกฎหมาย ที่เป็นการเสียเงินมากโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ