บทความ | สาระประกันภัย

ป้ายวงกลม ป้ายภาษีหาย ถ้าอยากทำใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

ป้ายวงกลม ป้ายภาษีหาย ถ้าอยากทำใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง?
10/05/2023  สาระประกันภัย

ป้ายวงกลม เป็นป้ายที่คนใช้รถคุ้นเคยกันดีว่าต้องติดไว้ตรงหน้ารถยนต์ และรถมอเตอร์ไซค์ทุกคัน ทุกประเภท แต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ หรือไม่คุ้นเคยมาก่อน คือ สิ่งที่ต้องทำเมื่อป้ายหล่นหายไปแบบไม่ตั้งใจ 

ดังนั้นเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับทุกคน วันนี้ SMILE INSURE มีคำแนะนำมาฝาก รับรองว่าจะช่วยให้คุณรับมือกับเหตุการณ์ป้ายวงกลมหาย ได้ไม่ยากเลยล่ะ

ป้ายวงกลม ป้ายภาษีหาย ถ้าอยากทำใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


ป้ายวงกลมเรียกว่าอะไร? ทำไมป้ายวงกลมถึงไม่กลม?

ความจริงแล้ว “ป้ายวงกลม” มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ป้ายภาษี” ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ไว้ใช้ยืนยันว่ารถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นๆ ได้ผ่านการจ่ายค่าภาษีประจำปี ถูกต้องตามกฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 แล้ว 

อีกทั้งยังใช้ยืนยันได้ว่ารถคันนั้น ได้ทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้เรียบร้อยแล้ว เพราะการจะต่อภาษีรถประจำปีได้ จำเป็นต้องใช้เอกสาร พ.ร.บ. มายื่นประกอบด้วย

ป้ายวงกลม ป้ายภาษีหาย ถ้าอยากทำใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


โดยเจ้าของรถมีหน้าที่ในการเสียภาษีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เป็นประจำทุกปี แล้วนำป้ายวงกลมที่ได้รับจากสำนักงานขนส่งจังหวัด กลับมาติดในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน อย่างกระจกหน้าของรถยนต์ และคอของรถมอเตอร์ไซค์ 

ป้ายวงกลม ป้ายภาษีหาย ถ้าอยากทำใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


ทั้งนี้ ราคาค่าภาษีรถขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทของรถ ความจุกระบอกสูบ น้ำหนักรถ ปีที่จดทะเบียน เจ้าของรถ ฯลฯ เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 600 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะคิดลูกบาศก์เซนติเมตรละ 0.50 บาท แต่ถ้าเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล จะเก็บภาษีเป็นสองเท่า ขณะที่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนมาแล้วเกิน 10 ปี (นับตั้งแต่จดทะเบียนปีแรก) 

จะได้รับการลดหย่อนภาษีร้อยละ 50 เป็นต้น สามารถเข้าไปเช็คค่าภาษีรถของคุณได้ที่ คลิกเลย

ป้ายวงกลม ป้ายภาษีหาย ถ้าอยากทำใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


ส่วนสาเหตุที่เรียกป้ายภาษีว่าป้ายวงกลม ทั้งๆ ที่หน้าตาของป้ายเป็นสี่เหลี่ยม เพราะในอดีตป้ายนี้เคยมีรูปร่างเป็นวงกลมมาก่อนนั่นเอง ทำให้แม้ว่าทุกวันนี้ป้ายจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมไปแล้ว แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังชินกับการเรียกป้ายวงกลมอยู่ 

ป้ายวงกลม ป้ายภาษีหาย ถ้าอยากทำใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


สาระน่ารู้ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตราที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายภาษีรถ มีดังนี้

 • มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถที่มิได้เสียภาษีประจำปี 
 • มาตรา 29 ภาษีประจำปีสำหรับรถมีอัตราตามที่พ.ร.บ. ฯ กำหนด แต่มีข้อยกเว้นในการลดหย่อน และการเก็บเพิ่มเติม 
 • มาตรา 3236 เจ้าของรถมีหน้าที่เสียภาษีประจำปี โดยเสียล่วงหน้าคราวละ 1 ปี ถ้ามิได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เจ้าของรถนั้นชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ ส่วนรถที่ได้เสียภาษีประจำปีสำหรับปีใดไปแล้ว ถ้าเปลี่ยนเจ้าของรถ เจ้าของใหม่ ไม่ต้องเสียภาษีในปีนั้นอีก
 • มาตรา 34 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว แม้จะไม่ได้ใช้ก็ต้องเสียภาษีประจำปี เว้นแต่เจ้าของรถจะแจ้งการไม่ใช้ต่อนายทะเบียน ก่อนถึงกำหนดเสียภาษีประจำปีครั้งต่อไป
 • มาตรา 40 ผู้ใดแจ้งความนำจับรถที่เจ้าของรถมิได้ชำระภาษีประจำปีภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว จะได้รับรางวัลนำจับในอัตราร้อยละ 60 ของจำนวนภาษีที่เจ้าของรถต้องชำระ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเลย

ป้ายวงกลม ป้ายภาษีหาย ถ้าอยากทำใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


ป้ายวงกลมบอกอะไรบ้าง?

เหตุผลสำคัญที่ต้องติดป้ายวงกลมหรือป้ายภาษี ของรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ ไว้ในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน เป็นเพราะว่าป้ายวงกลมจะบอกข้อมูลสำคัญของรถไว้ ได้แก่

 • ประเภทของรถ
 • เลขทะเบียนรถ และจังหวัดที่จดทะเบียน
 • วันสิ้นอายุของป้ายวงกลม (วันสิ้นอายุภาษี)
 • ลายเซ็นนายทะเบียน และสังกัดของนายทะเบียน

ซึ่งเมื่อป้ายวงกลมอยู่ในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้ว เวลาที่เจ้าของรถถูกเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เรียกตรวจสอบ ก็จะทำให้ได้รับความสะดวกสบาย ผ่านขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว แถมยังถูกกฎหมายด้วย 

ป้ายวงกลม ป้ายภาษีหาย ถ้าอยากทำใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


ไม่ติดป้ายวงกลม ผิดไหม?

อย่างที่บอกไปแล้วว่า การติดป้ายวงกลมหรือป้ายภาษีในที่ที่มองเห็นได้ง่าย ชัดเจน เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย ดังนั้นคนที่สงสัยว่าไม่ติดป้ายภาษี ผิดกฎหมายไหม? ก็ต้องบอกเลยว่า “ผิดเต็มๆ” และจะได้รับโทษทางกฎหมายด้วย โดยแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

ป้ายวงกลม ป้ายภาษีหาย ถ้าอยากทำใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


1. ไม่ติดป้ายวงกลมเพราะไม่ได้เสียภาษี

 คนที่ไม่ได้ติดป้ายวงกลม เพราะไม่ได้จ่ายภาษีรถภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับตามที่ระบุไว้ในกฎหมายต่างๆ ดังนี้ 

 • พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522  มาตรา 7 และ มาตรา 152 ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียน หรือป้ายประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่าด้วยรถลาก หรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้างมาใช้ในทางเดินรถ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 และมาตรา 60 รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้าย และเครื่องหมายครบถ้วน ถูกต้อง หากฝ่าฝืนจะต้องโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท  

ป้ายวงกลม ป้ายภาษีหาย ถ้าอยากทำใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


2. จ่ายภาษีแล้วแต่ไม่ติดป้ายวงกลม

ส่วนกรณีที่จ่ายภาษีประจำปีแล้ว แต่ไม่ยอมติดป้ายวงกลมหรือป้ายภาษี ก็ยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่ หากเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจ เจ้าของรถจะต้องโดนโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามกฎหมาย พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 และมาตรา 60 

ป้ายวงกลม ป้ายภาษีหาย ถ้าอยากทำใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


ป้ายวงกลมขาดได้กี่วัน?

ส่วนคำถามที่ว่าป้ายวงกลมขาดได้กี่วัน? จริงๆ แล้วก็ไม่ควรปล่อยให้ขาดเลยสักวันเดียว เพราะในป้ายวงกลมหรือป้ายภาษีนั้น มีวันสิ้นอายุของป้ายระบุไว้อย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ การที่ภาษีรถขาด ป้ายภาษีหมดอายุ ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงถึงขนาดที่จะโดนจับกุม ดำเนินคดี หรืออันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเหมือนกับการไม่ต่อประกันรถ แต่ก็ต้องรับโทษอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้

 • หากไม่จ่ายภาษี 1-3 ปี จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มเติม คือ ชำระเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ 
 • หากไม่จ่ายภาษีเกิน 3 ปี จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน และถูกระงับ/ยกเลิกป้ายทะเบียนรถ 

ป้ายวงกลม ป้ายภาษีหาย ถ้าอยากทำใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


ป้ายวงกลมหายต้องทำยังไง? ป้ายวงกลมหายต้องไปแจ้งความไหม?

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าป้ายวงกลมจะไม่ใช่เอกสารแผ่นเล็กๆ และข้อกฎหมายกำหนดให้ติดในที่ที่มองเห็นได้ชัด แต่หลายคนก็มีโอกาสทำหายได้ โดยเฉพาะกับเจ้าของรถยนต์ที่จอดตากแดดบ่อยๆ จนทำให้กาวติดป้ายหลุดลอก และป้ายปลิวหายไปตอนเปิด-ปิดประตูรถ รวมถึงเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่นิยมนำป้ายใส่กระบอกแขวนไว้ตรงคอรถ แทนการติดด้วยกาว เพราะกลัวรถไม่สวย

วันนี้เราเลยมีข้อมูลมาฝากกันว่า ถ้าป้ายวงกลมหายต้องทำยังไง? และถ้าทำป้ายวงกลมใช้อะไรบ้าง?

ป้ายวงกลม ป้ายภาษีหาย ถ้าอยากทำใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


1. ป้ายวงกลมรถยนต์หาย หรือป้ายภาษีรถยนต์หาย

อย่างแรกที่ต้องทำคือ แจ้งความที่สถานีตำรวจ แล้วค่อยนำเอกสารแจ้งความ พร้อมด้วยเอกสารสำคัญ ไปยื่นพร้อมกันที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ระบุในป้ายภาษี ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ป้ายภาษีหาย

โดยเอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ ทั้งตัวจริงและสำเนา 
 • เล่มทะเบียนรถ (เล่มสีฟ้า) ทั้งตัวจริงและสำเนา
 • เอกสารแจ้งความ

ป้ายวงกลม ป้ายภาษีหาย ถ้าอยากทำใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


2. ป้ายวงกลมมอเตอร์ไซค์หาย หรือป้ายภาษีรถมอเตอร์ไซค์หาย

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ ทั้งตัวจริงและสำเนา 
 • เล่มทะเบียนรถ (เล่มสีเขียว) ทั้งตัวจริงและสำเนา
 • เอกสารแจ้งความ

สาระน่ารู้ ไม่ว่าจะเป็นป้ายวงกลมของรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ ถ้าเจ้าของรถไม่ได้ยื่นเรื่องด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ส่วนกรณีที่รถยังติดไฟแนนซ์อยู่ เจ้าของรถสามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ยื่นเรื่องทำป้ายวงกลมใหม่ได้เลย 

 ป้ายวงกลม ป้ายภาษีหาย ถ้าอยากทำใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


ข้อมูลทั้งหมดสรุปได้ว่า ป้ายวงกลมหรือป้ายภาษี เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมี และติดไว้ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน ดังนั้นถ้าป้ายสูญหาย ควรรีบแจ้งความ เพื่อนำเอกสารแจ้งความและเอกสารสำคัญต่างๆ ไปยื่นเรื่องทำป้ายใหม่ให้เร็วที่สุด 

ป้ายวงกลม ป้ายภาษีหาย ถ้าอยากทำใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง? | SMILE INSURE


นอกจากนี้ เจ้าของรถควรจำให้ขึ้นใจว่า ป้ายวงกลมป้ายวงกลมหรือป้ายภาษี มีอายุจำกัดเพียง 1 ปีเท่านั้น ต้องจ่ายภาษีรถต่อเนื่องทุกปี ไม่ควรหลีกเลี่ยง 

เพราะจะทำให้โดนโทษปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือถึงขั้นถูกระงับ/ยกเลิกป้ายทะเบียนรถไปเลย ซึ่งนั่นหมายความว่าจะไม่สามารถนำรถคันนั้นออกมาใช้งานได้ จนกว่าจะทำเรื่องขอทะเบียนใหม่ 

ขอบคุณข้อมูลจาก

ปรึกษาและซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์กับ คลิก SMILE INSURE
สอบถามข้อมูลประกันทุกประเภท ได้ที่ INBOX:
 m.me/smileinsure  LINE ไอดี @smileinsure หรือคลิก https://lin.ee/v4icShM หรือโทร Call Center 02-233-9999

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ