บทความ | สาระประกันภัย

ทําประกันเดินทางต่างประเทศ เคลมอะไรได้บ้าง?

ทําประกันเดินทางต่างประเทศ เคลมอะไรได้บ้าง?
12/06/2024  สาระประกันภัย

การทำประกันการเดินทางก่อนเดินทางไปต่างประเทศนั้นเป็นสิ่งที่แนะนำอย่างยิ่ง เนื่องจากจะช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครองและการชดเชยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ

 รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? │Smile Insure


ถึงแม้การไปเที่ยวต่างประเทศเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและประทับใจ แต่มีความเสี่ยงบางประการที่ไม่อาจคาดเดาได้ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ การสูญหายของสัมภาระ 

หรือการถูกล่วงละเมิดสิทธิขณะอยู่ต่างแดน เหตุการณ์เหล่านี้สามารถทำให้การเดินทางกลายเป็นความทรงจำที่น่ากลัว

 รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? │Smile Insure


นั่นเป็นเหตุผลที่การทำประกันการเดินทางต่างประเทศมีความสำคัญ เพื่อให้คุณมีความคุ้มครองและมั่นใจในช่วงการเดินทาง ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสูงๆ หรือข้อยุ่งยากต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

อ่านเพิ่มเติม: รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง?

SMILE INSURE รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประกันเดินทางมาฝาก เพื่อให้คุณมั่นใจแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนตัดสินใจทําประกันว่าประกันเดินทางเมื่อทําแล้ว สามารถเคลมอะไรได้บ้าง

ประกันการเดินทางทั่วไปจะคุ้มครองด้านต่างๆ ดังนี้

 รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? │Smile Insure


ประกันเดินทางคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน

เมื่อคุณเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุในต่างประเทศ ค่ารักษาพยาบาลนั้นสามารถสูงถึงหลายแสนบาท ประกันจะช่วยชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็น 

ทั้งค่าห้องพัก ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่าเวชภัณฑ์ต่างๆ และบางกรณียังคุ้มครองถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศด้วย

 รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? │Smile Insure


ประกันเดินทางคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ การลักขโมย หรือการสูญหายของสายการบินอาจทำให้สัมภาระเดินทางเสียหายหรือสูญหายได้ ประกันจะชดเชยให้สำหรับทรัพย์สินที่เสียหาย รวมถึงเงินสด เอกสารสำคัญ และของใช้ส่วนตัว เพื่อไม่ให้การเดินทางต้องหยุดชะงัก

 รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? │Smile Insure


คุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบินและการพลาดการเชื่อมต่อเที่ยวบิน

ปัญหาล่าช้าหรือพลาดเที่ยวบินเป็นสิ่งที่พบบ่อยในการเดินทางระยะไกล ประกันจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปัญหาเหล่านี้ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวใหม่ เพื่อให้คุณสามารถรอและเดินทางต่อได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป

 อ่านเพิ่มเติม: ประกันเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือไม่?

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

ในบางกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อาทิ ภัยธรรมชาติ สถานการณ์ฉุกเฉินทางการเมือง หรือการเจ็บป่วยรุนแรงในครอบครัว ประกันจะชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เสียไป หากต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีดังกล่าว

รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? │Smile Insure


ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ในบางครั้ง อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นกับผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ท่านทำให้สัมภาระหรือทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย ประกันจะคุ้มครองความรับผิดนี้ด้วย ทั้งค่ารักษาพยาบาล การซ่อมแซมทรัพย์สิน และค่าปรับต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 อ่านเพิ่มเติม: เที่ยวต่างประเทศทั้งที ทําประกันเดินทางแบบไหนดี? ให้คุ้มที่สุด!

มีบริการฉุกเฉิน

นอกจากความคุ้มครองทางการเงินแล้ว หลายบริษัทประกันยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วย เช่น บริการแปลภาษา ประสานงานกับสถานทูต ติดต่อญาติพี่น้อง จัดหาทนายความ แนะนำแพทย์และโรงพยาบาลที่เหมาะสม 

ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่ออยู่ในสถานการณ์คับขันและต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว นอกจากความคุ้มครองหลักข้างต้นแล้วประกันเดินทางบางประเภทอาจให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ดังนี้

รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? │Smile Insure

  • ความคุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบิน ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าของเที่ยวบิน เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก
  • ความคุ้มครองการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าทัวร์ เป็นต้น
  • ความคุ้มครองความสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือซื้อทรัพย์สินใหม่แทนทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย

การเลือกซื้อประกันเดินทางควรพิจารณาจากระยะเวลาและสถานที่ของการเดินทาง รวมถึงกิจกรรมที่วางแผนจะดำเนินการระหว่างการเดินทาง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด

 รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? │Smile Insure


ทำประกันเดินทางต่างประเทศเคลมอะไรได้บ้าง?

  • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน หากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บขณะเดินทาง รวมถึงการนำส่งกลับประเทศ
  • การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
  • การล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการพลาดต่อเที่ยวบิน ซึ่งคุ้มครองค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • การยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง เนื่องจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยร้ายแรง
  • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หากท่านก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • การช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ เช่น การติดต่อญาติ แปลภาษา ค่าทนายความ เป็นต้น

 รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? │Smile Insure


ประกันเดินทางจะความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลกหลายบริษัทประกันให้ความคุ้มครองทั่วทุกมุมโลกที่คุณเดินทางไป แม้บางประเทศอาจมีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดบางประการ แต่โดยรวมแล้วคุณจะได้รับการคุ้มครองครอบคลุมตลอดการเดินทาง

รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? │Smile Insure


นอกเหนือจากประโยชน์เหล่านี้แล้ว การมีประกันเดินทางยังเป็นการลดความกังวลและทำให้คุณผ่อนคลายได้มากขึ้น เนื่องจากมีการสนับสนุนและการคุ้มครองรอบด้าน ไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์ใดที่กีดขวางหรือคุกคามการเดินทางครั้งนี้ก็ตามแน่นอน


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ