บทความ | สาระประกันภัย

เที่ยวต่างประเทศทั้งที ทําประกันเดินทางแบบไหนดี? ให้คุ้มที่สุด!

เที่ยวต่างประเทศทั้งที ทําประกันเดินทางแบบไหนดี? ให้คุ้มที่สุด!
08/02/2024  สาระประกันภัย

ช่วงนี้ใครมีแพลนไปต่างประเทศและกำลังมองหาประกันเดินทางแต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนดีให้ตอบโจทย์กับทุกความต้องการ และทำประกันเดินทางแบบไหนให้คุ้มที่สุด 


วันนี้ SMILE INSURE ได้รวบรวมข้อมูลในเรื่องการทำประกันเดินทางมาให้ทุกคนได้อ่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจและได้เลือกทำประกันเดินทางที่ตรงใจมากที่สุด 

ประกันเดินทางคืออะไร

ประกันเดินทางเป็นประเภทของประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยในระหว่างการเดินทาง ซึ่งความคุ้มครองหลักๆ ของประกันเดินทางมีดังนี้

เที่ยวต่างประเทศทั้งที ทําประกันเดินทางแบบไหนดี? ให้คุ้มที่สุด! │Smile Insure


ประกันเดินทางจำเป็นแค่ไหน ทําไมต้องทําประกันเดินทาง?

การทำประกันเดินทางเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่วางแผนจะเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศ เพราะจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเดินทาง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีจำเป็น

เที่ยวต่างประเทศทั้งที ทําประกันเดินทางแบบไหนดี? ให้คุ้มที่สุด! │Smile Insure


1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศมีราคาสูงมาก ประกันการเดินทางจะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายเหล่านี้  ช่วยให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย                          

2. คุ้มครองกรณีสูญเสียหรือเสียหาย

ประกันการเดินทางจะช่วยคุ้มครองกรณีสูญเสียหรือเสียหาย  เช่น  กระเป๋าเดินทาง  เอกสารสำคัญ  หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3. คุ้มครองกรณีเที่ยวบินยกเลิกหรือล่าช้า

ประกันการเดินทางจะช่วยชดเชยค่าเสียหาย  เช่น  ค่าตั๋วเครื่องบิน  ค่าที่พัก  หรือค่าอาหาร

4. คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ประกันการเดินทางจะช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล  ค่าเสียหาย   หรือค่าเสียชีวิต   กรณีเกิดอุบัติเหตุ

5. มอบความอุ่นใจ

ประกันการเดินทางจะช่วยมอบความอุ่นใจ  ช่วยให้รู้สึกปลอดภัย  และสนุกกับการเดินทาง

 อ่านเพิ่มเติม: รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง?

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ประกันการเดินทางคุ้มครอง

 • เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 • กระเป๋าเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย
 • เที่ยวบินยกเลิกหรือล่าช้า
 • การรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การเลือกประกันการเดินทาง

 • เลือกประเภทของประกันให้เหมาะสมกับการเดินทาง
 • เลือกวงเงินคุ้มครองที่เพียงพอ
 • เปรียบเทียบราคาและความคุ้มครองจากหลายบริษัท
 • อ่านเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างละเอียด

เที่ยวต่างประเทศทั้งที ทําประกันเดินทางแบบไหนดี? ให้คุ้มที่สุด! │Smile Insure


ประกันการเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง?

 • ความคุ้มครองอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ในกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
 • ความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัว ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยสูญหายหรือเสียหายระหว่างการเดินทาง
 • ความคุ้มครองการช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการขอความช่วยเหลือจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย เป็นต้น

 เที่ยวต่างประเทศทั้งที ทําประกันเดินทางแบบไหนดี? ให้คุ้มที่สุด! │Smile Insure


ประกันเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือไม่?

ประกันเดินทางส่วนใหญ่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน  แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกรมธรรม์แต่ละฉบับ ดังนี้

 • ประกันภัยการเดินทางในประเทศ ประเภทนี้คุ้มครองเฉพาะกรณีอุบัติเหตุ ไม่ได้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากการเจ็บป่วย
 • ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ   ประเภทนี้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินทั้งจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย

วงเงินคุ้มครองประกันเดินทาง

วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรมธรรม์ ควรเลือกวงเงินที่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลในประเทศที่เดินทางไป และประกันบางประเภทอาจมีการจำกัดวงเงินต่อครั้ง ต่อวัน หรือต่อการเดินทาง

เที่ยวต่างประเทศทั้งที ทําประกันเดินทางแบบไหนดี? ให้คุ้มที่สุด! │Smile Insure

เงื่อนไขของประกันเดินทาง

ประกันบางประเภทอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น ต้องแจ้งบริษัทประกันก่อนเข้ารับการรักษา หรือ ต้องรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย และประกันบางประเภทอาจไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลบางประเภท เช่น โรคเรื้อรัง หรือ การรักษาที่ยุ่งยาก

อ่านเพิ่มเติม: ประกันเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือไม่?

ประกันเดินทางส่วนใหญ่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน แต่ควรตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรม์ก่อนซื้อ และควรเลือกวงเงินคุ้มครองที่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลในประเทศที่เดินทางไป ควรอ่านเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างละเอียดก่อนซื้อ

 เที่ยวต่างประเทศทั้งที ทําประกันเดินทางแบบไหนดี? ให้คุ้มที่สุด! │Smile Insure


เที่ยวต่างประเทศต้องทําประกันเดินทางแบบไหนดี?

ความจริงแล้วการเลือกทำประกันเดินทางเพื่อไปต่างประเทศที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น

ประเทศที่ต้องการเดินทางไป

 แต่ละประเทศมีค่ารักษาพยาบาลที่แตกต่างกัน ควรเลือกประกันที่มีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอ

ระยะเวลาการเดินทาง 

ประกันมีแบบรายเที่ยวและแบบรายปี ควรเลือกประกันที่ตรงกับระยะเวลาการเดินทาง

กิจกรรมที่ทำ

ประกันบางประเภทอาจไม่คุ้มครองกิจกรรมบางประเภท เช่น กีฬาผาดโผน ควรเลือกประกันที่คุ้มครองกิจกรรมที่ต้องการทำ

งบประมาณและความต้องการ

ประกันเดินทางมีราคาและความคุ้มครองแตกต่างกันไป ควรเลือกประกันที่คุ้มค่า เหมาะสมกับงบประมาณและตอบโจทย์ความต้องการของเรามากที่สุด

คำแนะนำ

 • ควรซื้อประกันเดินทางก่อนการเดินทาง
 • ควรพกบัตรประกันติดตัวไปด้วยเสมอ
 • ควรแจ้งบริษัทประกันทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ