โปรโมชั่นประกัน

เมืองไทย อยู่ดีมีสุข

เมืองไทย อยู่ดีมีสุข ระยะเวลาโปรโมชัน 09/07/2019 - 31/12/2019


เมืองไทย อยู่ดีมีสุข

คุ้มครองบ้านคุณจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม ให้คุณยิ้มได้...หายห่วง ราคาเบี้ยเริ่มต้นเพียง 900 บาท


จุดเด่นของแบบประกัน

ประกันภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย
    1. คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากน้ำ ภัยจากการจลาจล (คุ้มครองตามความเสียหายจริง ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย)
    2. คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ลมพายุ/ไต้ฝุ่น/มรสุม/แผ่นดินไหว/ภูเขาไฟระเบิด/คลื่นใต้น้ำ/สึนามิ ลูกเห็บ
    3. คุ้มครองน้ำท่วม (ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท)
    4. คุ้มครองการโจรกรรมที่มีร่องรอยการงัดแงะ (คุ้มครองทรัพย์สินตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท)
    5. ครอบคลุมค่าที่พักอาศัยชั่วคราว (ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนด)

รายละเอียดความคุ้มครอง


เมืองไทย อยู่ดีมีสุข คุ้มครองบ้านคุณจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม ให้คุณยิ้มได้...หายห่วง ราคาเบี้ยเริ่มต้นเพียง 900 บาทค่าเบี้ยประกัน

เมืองไทย อยู่ดีมีสุข คุ้มครองบ้านคุณจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม ให้คุณยิ้มได้...หายห่วง ราคาเบี้ยเริ่มต้นเพียง 900 บาท

*หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว


การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ใกล้เคียงที่สุดในการทำประกัน ประเมินจาก
1. อาคาร : นำพื้นที่ใช้สอยของอาคาร (กว้าง X ยาว X จำนวนชั้น หน่วยเป็นตารางเมตร) คูณกับ ราคาต่อตารางเมตร คือ 8,000 - 12,000 บาท /ตร.ม.

2. ทรัพย์สินภายในอาคาร : อิงตามมูลค่าที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง รวมมูลค่าอาคาร ทรัพย์สินภายในอาคาร เพื่อเลือกทำประกันในจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต้องการ เช่น
● อาคาร กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 3 ชั้น ดังนั้น พื้นที่ใช้สอยรวม = 180 ตารางเมตร
● คูณราคาต่อตารางเมตร คือ 8,000 บาท ได้เป็นมูลค่าอาคาร 1,440,000 บาท
● มูลค่า ทรัพย์สินภายในอาคาร ตามที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง = 500,000 บาท
● รวมมูลค่าอาคาร ทรัพย์สินภายในอาคาร = 1,940,000 บาท
  * ในกรณีนี้สมควรเลือกทำประกันที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท
เงื่อนไขการรับประกันภัย

บ้านอยู่อาศัย และสถานที่ตั้งทรัพย์สิน
สำหรับสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมถึงทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว ห้องชุด แมนชั่น คอนโดมิเนียม ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยอย่างเดียวเท่านั้น (ต้องไม่ใช้ประกอบธุรกิจอย่างอื่น) นอกจากนี้บ้านอยู่อาศัยที่รับประกันอัคคีภัยได้ จะพิจารณาเฉพาะที่เป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ผนังคอนกรีตล้วน) เท่านั้น


ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย
1. สิ่งปลูกสร้าง หรือตัวอาคาร ไม่รวมฐานรากและราคาที่ดิน (รวมส่วนต่อเติมอาคาร)
1. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ในบ้านอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยภายในอาคาร

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


สอบถามเบี้ยประกัน

ข้อมูลรถ


ข้อมูลประกันภัยข้อมูลการติดต่อ

*กรณีเร่งด่วน กรุณาติดต่อทาง
@SmileInsure  หรือ  02-026-0950

โปรโมชั่นประกันอื่นๆ