บทความ | สาระประกันภัย

เบอร์โทรแจ้งเคลม - วิธีเคลม "ประกันอัคคีภัย" ของบริษัทประกันภัยต่างๆ

เบอร์โทรแจ้งเคลม - วิธีเคลม "ประกันอัคคีภัย" ของบริษัทประกันภัยต่างๆ
12/05/2023  สาระประกันภัย

เบอร์โทรแจ้งเคลม - ประกันอัคคีภัย

บริษัทประกันเบอร์โทรแจ้งเคลม
  คุ้มภัยโตเกียวมารีน
  02-257-8000
  วิริยะ  1557
  กรุงเทพ  02-285-8888
  ชับบ์สามัคคี  02-611-4455
  ธนชาต  02-308-9300
  MSIG  1259
  เมืองไทย  1484
  เออร์โก (ไทยศรี)  1219
  LMG  1790
  แอกซ่า  02-118-8111
  อินทร  02-642-5353
  นวกิจ  1748
  อลิอันซ์ อยุธยา   1292
  ไทยวิวัฒน์  1231
  ทิพยประกันภัย   1736 


วิธีการเคลมประกันอัคคีภัย

 1. โทรแจ้งบริษัทประกัน
 2. เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันเข้ามาตรวจความเสียหาย หรืออาจจ้างบริษัทสำรวจภัยเข้าตรวจสอบความเสียหาย
   *หากค่าเสียหายเล็กน้อย ไม่สูงมาก บริษัทประกัน อาจแจ้งให้ผู้เอาประกันส่งเอกสารให้พิจารณา โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบที่เกิดเหตุ
 3. ทางบริษัทประกันจะประเมินตามข้อมูลที่ได้รับ พร้อมอนุมัติ และกำหนดวันจ่ายค่าสินไหมทดแทน

เอกสารที่ต้องใช้ ในการเคลม

 • แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทรัพย์สิน 
 • ภาพถ่ายความเสียหายทั้งหมด
 • สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือใบเสนอราคาค่าซ่อม
 • สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (หากมีการแจ้งความ)
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้
 • เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการประเมินความเสียหาย เช่น รายงานเหตุการณ์, รายงานความเสียหาย, เอกสารใบแจ้งความ เป็นต้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา

ใช้เวลาไม่เกิน 7 วันทำการ หากการเคลมไม่ซับซ้อน และมีค่าเสียหายเล็กน้อย

*อาจใช้เวลานานกว่า 7 วัน ในกรณีมีการเรียกร้องค่าสินไหมที่ซับซ้อน เช่น มีการพิสูจน์ความเสียหาย การเกิดเหตุที่ไม่ชัดเจน

ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม

ไม่เกิน 15 วัน

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ