บทความ | สาระประกันภัย

เบอร์โทรแจ้งเคลม - วิธีเคลม "ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ" ของบริษัทประกันภัยต่างๆ

เบอร์โทรแจ้งเคลม - วิธีเคลม "ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ" ของบริษัทประกันภัยต่างๆ
12/05/2023  สาระประกันภัย

เบอร์โทรแจ้งเคลม - ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

บริษัทประกัน
เบอร์โทรแจ้งเคลม
  เมืองไทย  1484
  วิริยะ  1557
  LMG  1790
  แอกซ่า  02-118-8111
  กรุงเทพ  02-285-8888
  ชับบ์สามัคคี  02-611-4455
  ธนชาต  02-308-9300
  คุ้มภัยโตเกียวมารีน  02-257-8000
  MSIG  1259
  เออร์โก (ไทยศรี)  1219
  อินทร  02-642-5353
  นวกิจ  1748
  อลิอันซ์ อยุธยา   1292
  ไทยวิวัฒน์  1231
  ทิพยประกันภัย  1736 


วิธีการเคลมประกันสุขภาพ

การแจ้งเคลมประกันสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

 • การเคลมประกันสุขภาพ แบบสำรองจ่ายไปก่อน
 • การเคลมประกันสุขภาพ แบบไม่ต้องสำรองจ่าย

การเคลมประกันสุขภาพ แบบไม่ต้องสำรองจ่าย

การเคลมแบบไม่ต้องสำรองจ่าย (Fax Claim) สามารถจ้งเคลมได้ทันที ณ โรงพยาบาลในเครือประกันที่ท่นทำไว้ ซึ่งสามารถคลมได้ ทั้งในกรณีเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) และ ผู้ป่วยนอก (OPD) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เพียงยื่นบัตรประกันสุขภาพ คู่บัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบสิทธิ์กับบริษัทประกัน

* ผู้ป่วยใน (IPD) คือ ผู้ป่วยที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ให้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ซั่วโมงขึ้นไป
* ผู้ป่วยนอก (OPD) คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และสามารถกลับบ้านได้เลย โดยไม่ต้องนอนพักรักษา

เอกสารที่ต้องใช้ ในการเคลม

 • บัตรประกันสุขภาพ
 • บัตรประชาชน

การเคลมประกันสุขภาพ แบบสำรองจ่าย

การเคลมแบบสำรองจ่ายไปก่อน สามารถยื่นเรื่องขอเงินคืน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ประกันเพื่อแจ้งเคลม พร้อมเตรียมเอกสารดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้ ในการเคลม

 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง 
 • ใบสรุปค่ารักษาพยาบาล
 • สำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารที่ระบุชื่อผู้ทำประกันเป็นเจ้าของบัญชี
 • เอกสารอื่น ๆ กรณีบริษัทประกันภัยร้องขอเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ