โปรโมชั่น

เมืองไทย อยู่ดีมีสุข

เมืองไทย อยู่ดีมีสุข ระยะเวลาโปรโมชัน 09/07/2019 - 31/07/2019


เมืองไทย อยู่ดีมีสุข

คุ้มครองบ้านคุณจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม ให้คุณยิ้มได้...หายห่วง ราคาเบี้ยเริ่มต้นเพียง 900 บาท


จุดเด่นของแบบประกัน

ประกันภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย
    1. คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากน้ำ ภัยจากการจลาจล (คุ้มครองตามความเสียหายจริง ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย)
    2. คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ลมพายุ/ไต้ฝุ่น/มรสุม/แผ่นดินไหว/ภูเขาไฟระเบิด/คลื่นใต้น้ำ/สึนามิ ลูกเห็บ
    3. คุ้มครองน้ำท่วม (ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท)
    4. คุ้มครองการโจรกรรมที่มีร่องรอยการงัดแงะ (คุ้มครองทรัพย์สินตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท)
    5. ครอบคลุมค่าที่พักอาศัยชั่วคราว (ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนด)

รายละเอียดความคุ้มครองเมืองไทย อยู่ดีมีสุข คุ้มครองบ้านคุณจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม ให้คุณยิ้มได้...หายห่วง ราคาเบี้ยเริ่มต้นเพียง 900 บาท


ค่าเบี้ยประกัน

เมืองไทย อยู่ดีมีสุข คุ้มครองบ้านคุณจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม ให้คุณยิ้มได้...หายห่วง ราคาเบี้ยเริ่มต้นเพียง 900 บาท

*หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว


การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ใกล้เคียงที่สุดในการทำประกัน ประเมินจาก
1. อาคาร : นำพื้นที่ใช้สอยของอาคาร (กว้าง X ยาว X จำนวนชั้น หน่วยเป็นตารางเมตร) คูณกับ ราคาต่อตารางเมตร คือ 8,000 - 12,000 บาท /ตร.ม.

2. ทรัพย์สินภายในอาคาร : อิงตามมูลค่าที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง รวมมูลค่าอาคาร ทรัพย์สินภายในอาคาร เพื่อเลือกทำประกันในจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต้องการ เช่น
● อาคาร กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 3 ชั้น ดังนั้น พื้นที่ใช้สอยรวม = 180 ตารางเมตร
● คูณราคาต่อตารางเมตร คือ 8,000 บาท ได้เป็นมูลค่าอาคาร 1,440,000 บาท
● มูลค่า ทรัพย์สินภายในอาคาร ตามที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง = 500,000 บาท
● รวมมูลค่าอาคาร ทรัพย์สินภายในอาคาร = 1,940,000 บาท
  * ในกรณีนี้สมควรเลือกทำประกันที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท

สอบถามเบี้ยประกัน

ข้อมูลรถ


ข้อมูลประกันภัยข้อมูลการติดต่อ

*กรณีเร่งด่วน กรุณาติดต่อทาง
@SmileInsure  หรือ  02-026-0950

โปรโมชั่นอื่นๆ

Blank

ไม่พบข้อมูล