บทความ | สาระประกันภัย

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร?

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร?
01/03/2023  สาระประกันภัย

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร?

คนใช้รถคงรู้กันดีอยู่แล้วว่า ประกันภัยรถภาคสมัครใจนั้นมีให้เลือกทำได้มากถึง 5 ประเภท ทั้งประกันประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 3 และประกันชั้น 3+ 

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE

แต่ถ้าพูดถึงประกันภัยรถที่คนมีรถใหม่ หรือรถที่มีอายุการใช้งานนานหลายปีแล้ว แต่ยังสภาพดีอยู่ นิยมซื้อกัน ก็คงหนีไม่พ้นประกันชั้น 1 กับประกันชั้น 2+ เพราะมีค่าเบี้ยประกัน และเงื่อนไขความคุ้มครองค่อนข้างใกล้เคียงกัน

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE


กล่าวคือ ถ้าต้องการความคุ้มครองครอบคลุมทุกอย่าง ก็ต้องซื้อประกันชั้น 1 ที่ค่าเบี้ยแพงกว่า แต่ถ้ายอมรับได้ว่าความคุ้มครองบางอย่างจะหายไป แลกกับจ่ายค่าเบี้ยถูกลง ก็สามารถซื้อประกันชั้น 2+ แทนได้

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE


ว่าแต่ คุณรู้หรือเปล่าว่าความคุ้มครองบางอย่างที่หายไปนั้นคืออะไร? และนอกจากค่าเบี้ยแล้ว ประกันทั้ง 2 ประเภทนี้ยังแตกต่างกันตรงไหนอีกบ้าง? 

ถ้ายังไม่รู้ หรือไม่แน่ใจ อยากชวนมาทำความเข้าใจ และรีเช็กความรู้เดิมไปพร้อมกันกับบทความนี้ 

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE


ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง?

คปภ. ให้ข้อมูลไว้ว่า ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันรถที่มีค่าเบี้ยประกันสูงที่สุดเมื่อเทียบกับแผนประกันอื่นๆ แต่ก็มาพร้อมเงื่อนไขความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากถึง 4 ด้าน ได้แก่

1. คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย (Third Party Bodily Injury: TPBI) 

2. คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Third Party Property Damage: TPPD)

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE


3. คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย (Own Damage: OD) ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ 

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE


4. คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ (Fire and Theft: F&T) ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ที่ถูกไฟไหม้ หรือสูญหาย

เพราะถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเป็นผลมาจากการพยายามกระทำดังกล่าว

*วงเงินการคุ้มครองในแต่ละด้านจะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจประกัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทประกันหรือโบรกเกอร์

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE


ประกันรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง?

จะคุ้มครองรถของผู้เอาประกันเฉพาะกรณีรถหายหรือไฟไหม้เท่านั้น ถ้าขับรถชนรถ หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น เสาไฟฟ้า ต้นไม้ ประตูบ้าน ฯลฯ จะไม่ได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด 

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE


ดังนั้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้คนใช้รถ แผนประกันชั้น 2+ จึงได้เพิ่มเติมเงื่อนไขความคุ้มครองรถของผู้เอาประกันภัยเข้ามาด้วย แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นกรณีรถชนแบบมีคู่กรณีเท่านั้น กล่าวคือ รถต้องชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น ถ้าชนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง 

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE


สรุปง่ายๆ ได้ว่า ประกันชั้น 2+ มีความคุ้มครองดังนี้

1. คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย

2. คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE


3. คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีรถชนแบบมีคู่กรณีเท่านั้น แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ 

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE

4. คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ที่ถูกไฟไหม้ หรือเกิดการสูญหายจากการกระทำที่ผิดกฎหมายของผู้อื่น 

*วงเงินการคุ้มครองในแต่ละด้านจะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจประกัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทประกันหรือโบรกเกอร์

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE


อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นนี้ ทำให้ประกันชั้น 2+ มีค่าเบี้ยประกันที่แพงกว่าประกันชั้น 2 แต่ยังคงถูกกว่าประกันชั้น 1 ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่คนที่ต้องการให้รถได้รับความคุ้มครองครอบคลุมหลายด้าน จะนิยมซื้อประกันชั้น 1 หรือประกันชั้น 2+ แทนที่จะเป็นประกันชั้น 1 หรือประกันชั้น 2

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE


สรุปความแตกต่างของประกันชั้น 1 และประกันชั้น 2+

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 กับ 2+ ต่างกันอย่างไร SMILE INSURE ช่วยสรุปเป็นประเด็นง่ายๆ ตามนี้เลย

1. ประกันรถชั้น 1 ราคาค่าเบี้ยประกันแพงกว่าประกันชั้น 2+

2. ประกันรถชั้น 1 และ 2+ มีเงื่อนไขความคุ้มครอง 4 ด้านเหมือนกัน แต่ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัยนั้นต่างกัน คือ ประกันชั้น 1 จะคุ้มครองทั้งกรณีที่ชนแบบไม่มีคู่กรณีและมีคู่กรณี ส่วนประกันชั้น 2+ จะคุ้มครองต่อเมื่อเป็นกรณีรถชนแบบมีคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น 

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE


ดังนั้นประกันรถชั้น 1 จึงเหมาะกับรถใหม่ป้ายแดง รถที่มีอายุการใช้งานนานหลายปีแล้ว แต่ยังสภาพดีอยู่ หรือเป็นรถราคาแพง รถนำเข้า ที่หาอะไหล่ในประเทศได้ยาก รวมถึงเป็นรถที่ผู้ขับขี่ยังเป็นมือใหม่ อาจไม่ชินกับรถ ต้องการการคุ้มครองที่รอบด้าน 

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE


หมายเหตุ ส่วนใหญ่รถที่ทำประกันรถชั้น 1 ได้ จะอายุไม่เกิน 7 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพรถและประวัติการเคลม แต่ถ้ารถมีประวัติการเคลมที่ดี และต่อประกันกับบริษัทเดิมต่อเนื่อง บริษัทประกันอาจรับทำจนถึงรถอายุ 10 ปีได้

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE


ขณะที่ประกันชั้น 2+ จะเหมาะกับรถที่ผ่านการใช้งานมาสักระยะแล้ว แต่สภาพยังดูดี ไม่ใหม่หรือเก่าจนเกินไป ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งาน 5-7 ปีขึ้นไป และมีผู้ขับขี่ที่ชำนาญ คุ้นเคยกับรถและเส้นทางเป็นอย่างดี หรืออาจเป็นรถใหม่ที่เจ้าของต้องการประหยัดค่าเบี้ยประกันก็ได้เช่นกัน

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE


หมายเหตุ ผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนแผนประกันรถให้สอดคล้องกับสภาพคล่องทางการเงินของตัวเอง เมื่อกรมธรรม์ประกันรถชั้น 1 หรือ 2+ สิ้นสุดแล้ว สามารถเปลี่ยนเป็นประกันประเภทอื่นได้ตามความต้องการ และจะไม่ถูกมองว่าผิดปกติแต่อย่างใด เพราะประเภทของประกันไม่ได้มีผลต่อการอนุมัติกรมธรรม์

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE
ความแตกต่างของประกันชั้น 2+ กับประเภทอื่น

ประกันชั้น 2+ กับประกันชั้น 2 

ประกันรถชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองมากกว่าประกันชั้น 2 คือ คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย 

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ และเพิ่มเติมความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถที่ทำประกัน กรณีรถชนแบบมีคู่กรณี

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE


หมายเหตุ ปัจจุบันประกันชั้น 2 ไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้ว เพราะเมื่อเปรียบเทียบราคาค่าเบี้ยประกัน และเงื่อนไขความคุ้มครองกับประกันชั้น 2+ จะพบว่าประกันชั้น 2 ไม่คุ้มค่า ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงยอมจ่ายแพงขึ้นอีกนิด เพื่อแลกกับความคุ้มครองที่มากกว่า

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE


ประกันชั้น 2+ กับประกันชั้น 3

ประกันรถชั้น 2+ มีค่าเบี้ยประกันแพงกว่าประกันชั้น 3 แต่มาพร้อมความคุ้มครองที่มากกว่า เพราะประกันรถยนต์ชั้น 3 จะคุ้มครองแค่ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย และคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น 

รู้ไหม? ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร? | SMILE INSURE


ประกันชั้น 2+ กับประกันชั้น 3+

ประกันรถชั้น 2+ มีเบี้ยประกันแพงกว่าประกันชั้น 3+ เล็กน้อย และมีการคุ้มครองความเสียหายต่อรถคันเอาประกันที่มากกว่า คือ ประกันรถชั้น 2+ จะคุ้มครองรถคันเอาประกัน กรณีที่รถชนยานพาหนะทางบก รถสูญหาย และรถไฟไหม้

ส่วนประกันชั้น 3+ คุ้มครองกรณีที่รถชนยานพาหนะทางบกเท่านั้น จะไม่คุ้มครองกรณีรถสูญหายและไฟไหม้

 รู้ไหม ประกันชั้น 2+ ต่างกับประกันชั้น 1 อย่างไร


SMILE INSURE เข้าใจดีว่าความเข้าใจที่คาดเคลื่อน แม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจทำให้ใครหลายคนต้องรับผิดชอบความเสียหายที่มากเกินจะรับไหว

จึงหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจทำประกันภัยรถที่ตรงกับความต้องการของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น เพราะอย่างน้อยก็รู้แล้วว่าประกันชั้น 2+ ครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง และมีความแตกต่างกับประกันชั้น 1 มากน้อยแค่ไหน?

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ