บทความ | ข่าวสาร

โดนแน่! “ค้างจ่ายใบสั่ง” อายัดต่อทะเบียนรถ

โดนแน่! “ค้างจ่ายใบสั่ง” อายัดต่อทะเบียนรถ
01/07/2019  ข่าวสาร

โดนแน่! “ค้างจ่ายใบสั่ง” อายัดต่อทะเบียนรถ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่กรมขนส่งทางบก นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประกาศเริ่มบังคับใช้มาตรการ 44 ว่า “หากเจ้าของรถยนต์ ผู้ขับขี่ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งตำรวจ จะไม่สามารถต่อทะเบียนรถยนต์ได้” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ระบุคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ร่วมกัน

โดนแน่! “ค้างจ่ายใบสั่ง” อายัดต่อทะเบียนรถ

โดยกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่ง-ค่าปรับร่วมกัน ทำให้ผู้ขับขี่ที่ได้รับใบสั่งสามารถไปเสียค่าปรับได้ทั้งที่สถานีตำรวจ และสามารถเสียค่าปรับพร้อมกับการเสียภาษีรถประจำปีที่สำนักงานขนส่งทางบกได้ แต่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่สะดวกเสียค่าปรับ และเสียภาษีรถยนต์พร้อมกัน ทางขนส่งทางบกจะให้ผู้ขับขี่เสียภาษีประจำปีรถยนต์ได้ก่อน แต่จะไม่ได้ “ป้ายวงกลม” หรือ “เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี” โดยเจ้าหน้าที่จะออกหลักฐานแสดงการเสียภาษีประจำปีชั่วคราวให้ก่อน ซึ่งมีอายุใช้ได้ 30 วัน หากไม่ดำเนินการชำระค่าปรับภายใน 30 วันอาจจะถูกปรับ 2,000 บาท ในข้อหาขับรถไม่แสดงเครื่องหมายป้ายวงกลม

โดนแน่! “ค้างจ่ายใบสั่ง” อายัดต่อทะเบียนรถ

ทั้งนี้ ใบสั่งจะถูกเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบของกรมขนส่งทางบกหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และจะมีผลย้อนหลัง 1 ปี ตามอายุของใบสั่ง กล่าวคือ ผู้ขับขี่ที่เคยได้รับใบสั่งจากตำรวจย้อนหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2562 กลับไป 1 ปีก็ยังต้องเสียค่าปรับตามใบสั่งตามปกติ ซึ่งมาตรการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งและการเสียภาษีรถประจำปีมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และลดอุบัติเหตุทางถนน


ขอบคุณข้อมูลจาก:
   ● 
สำนักพิมพ์ข่าวสด
   ● 
สำนักข่าว SpringNews
   ● 
สำนักข่าวไทยรัฐ 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ