บทความ | สาระประกันภัย

เหตุไม่คาดฝัน คานสะพานทับรถ! ประกันคุ้มครองไหม?

เหตุไม่คาดฝัน คานสะพานทับรถ! ประกันคุ้มครองไหม?
29/09/2022  สาระประกันภัย

เหตุไม่คาดฝัน คานสะพานทับรถ! ประกันคุ้มครองไหม?

คำว่า “เหตุการณ์ไม่คาดฝัน” แน่นอนว่าจะต้องเป็นสิ่งที่เราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อย่างเช่น ข่าวเหตุการณ์ที่พี่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้ คือ แผ่นปูนและคานสะพานร่วงทับรถสะพานพระราม2 แล้วอุบัติเหตุแบบนี้เราสามารถเคลมประกันอะไรได้บ้าง?

แล้วถ้ารถไม่มีประกันจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากที่ไหนได้อีก? บทความนี้มีคำตอบ

เหตุไม่คาดฝัน คานสะพานทับรถ! ประกันคุ้มครองไหม? | SMILE INSURE

เคลมประกันชั้นไหนได้บ้าง?

แน่นอนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ แผนประกันที่ครอบคลุมที่สุดก็ต้องเป็นประกันชั้น1 เพราะจะให้ความคุ้มครองได้ครอบคลุมมากที่สุด โดยเหมาะสำหรับรถยนต์อายุไม่เกิน 5 ปี คุ้มครองทั้งรถยนต์ที่เอาประกัน และรถยนต์คู่กรณี

ครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิต ทั้งการบาดเจ็บของทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสารในรถยนต์ที่เอาประกัน และในรถยนต์คู่กรณีและคุ้มครองกรณีรถยนต์ที่เอาประกันภัยเสียหายจากไฟไหม้ น้ำท่วม และการถูกโจรกรรม

 เหตุไม่คาดฝัน คานสะพานทับรถ! ประกันคุ้มครองไหม? | SMILE INSURE
ความคุ้มครองของประกันชั้น 1 

 • คุ้มครองกรณีรถชนรถ ทั้งรถของเราและรถคู่กรณี
 • คุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนิดที่เกิดกับรถ เช่น รถชนต้นไม้ ชนกำแพง ชนเสาไฟฟ้า หรือชนแล้วหนีแบบไม่มีคู่กรณี
 • คุ้มครองรถยนต์สูญหาย หรือถูกโจรกรรม ตามทุนประกันที่ระบุไว้
 • คุ้มครองกรณีเกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์
 • คุ้มครองน้ำท่วม กรณีที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • คุ้มครองบุคคลในรถที่ได้ทำประกันไว้ ทั้งกรณีที่บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต และทรัพย์สินไม่เกินตามวงเงินที่กำหนดไว้ตามกรมธรรม์
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบล ทั้งกรณีเสียชีวิต และทุพพลาภาพถาวรและชั่วคราว

 เหตุไม่คาดฝัน คานสะพานทับรถ! ประกันคุ้มครองไหม? | SMILE INSURE


การเบิกค่าสินไหมทดแทน จาก พ.ร.บ 

แน่นอนว่าถ้าหากคุณทำประกันรถไว้อยู่แล้ว ย่อมได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันที่ทำไว้ แต่ถ้ารถไม่มีประกันก็ยังสามารถได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์ โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้

1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน

2. กรณีทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ จากการประสบอุบัติเหตุทางรถ จะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน

3. หากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง จะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น  ค่าปลงศพ  35,000 บาทต่อหนึ่งคน

4. ถ้าบาดเจ็บและเสียชีวิตในภายหลัง หลังจากได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล จะได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพเบื้องต้นไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน

เหตุไม่คาดฝัน คานสะพานทับรถ! ประกันคุ้มครองไหม? | SMILE INSURE
การเบิก พ.ร.บ จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง) 

กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบรับรองแพทย์
 • หนังสือรับรองคนพิการ
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

เหตุไม่คาดฝัน คานสะพานทับรถ! ประกันคุ้มครองไหม? | Smile Insure


กรณีเสียชีวิต

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบมรณบัตร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของทายาท
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

เหตุไม่คาดฝัน คานสะพานทับรถ! ประกันคุ้มครองไหม? | SMILE INSURE


เพื่อความสบายใจและอุ่นใจในการขับรถทุกๆ วันของคุณ อย่าลืมเพิ่มความคุ้มครองด้วยประกันภัยรถยนต์

เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฟันมักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งแต่ แต่ถ้าทำประกันรถไว้เราก็จะสามารถเคลมประกันกับค่าเสียหายต่างๆ ได้ จะจ่ายแพงไปทำไม ทำประกันไว้ดีกว่า อุ่นใจ และได้ความคุ้มครองแบบ 100%

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ