บทความ | สาระประกันภัย

เมาแล้วขับ…ประกันจ่ายไหมน้า ?

เมาแล้วขับ…ประกันจ่ายไหมน้า ?
27/08/2019  สาระประกันภัย

เมาแล้วขับประกันจ่ายไหมน้า ?


เมาแล้วขับ…ประกันจ่ายไหมน้า ? │Smile Insure

อุบัติเหตุส่วนใหญ่บนถนนเกิดจากการเมาแล้วขับ ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตได้ หลายๆคนคงรู้อยู่แล้วว่าการเมาแล้วขับเป็นความประมาทที่ร้ายแรง บทลงโทษค่อนข้างหนัก หรืออาจมีโทษถึงจำคุก

โทษทางกฎหมาย

หากเมาแล้วขับ

 • มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ 
 • ปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
 • พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 • เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 
 • เพิ่มมาตรการยึดรถในชั้นศาล ไม่เกิน 7 วัน 

หากเมาแล้วขับ จนทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ

 • มีโทษจำคุก 1 - 5 ปี 
 • ปรับตั้งแต่ 20,000 -  100,000 บาท 
 • พักใช้ใบอนุญาตฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ 

หากเมาแล้วขับ จนเป็นเหตุให้ผู้อื่น ได้รับอันตรายอย่างสาหัส 

 • มีโทษจำคุก 2 - 6  ปี 
 • ปรับตั้งแต่ 40,000 - 120,000 บาท (หรือทั้งจำทั้งปรับ)
 • พักใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบขับขี่ 

หากเมาแล้วขับ จนเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 

 • มีโทษจำคุก 3 - 10 ปี  
 • ปรับตั้งแต่ 60,000 - 200,000 บาท (หรือทั้งจำทั้งปรับ)
 • เพิกถอนใบขับขี่ได้ทันที

เมาแล้วขับ…ประกันจ่ายไหมน้า ? │Smile Insure

เมาแล้วขับประกันคุ้มครองไหมไหม ?

นอกจากจะโดนโทษทางกฎหมายแล้ว บริษัทประกันก็ยังไม่รับผิดชอบ หรือคุ้มครองในกรณีเมาแล้วขับด้วย เพราะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีมาตรการกำหนดข้อยกเว้นความคุ้มครองสำหรับการประกันภัยรถยนต์ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 11/2560  ดังที่ระบุไว้ว่า การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะไม่ได้รับความคุ้มครอง" บริษัทประกันจึงละเว้นให้ความคุ้มครองในกรณี "เมาแล้วขับ" ค่ะ 

การเมาแล้วขับมีโทษค่อนข้างหนัก แบบนี้ละคะที่เรียกว่าความผิดที่แท้ทรู เราควรเรียกแท็กซี่ และไม่ควรขับกลับเองเพื่อความปลอดภัยต่อตัวเราเองและผู้อื่นด้วยนะคะ 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ