บทความ | สาระประกันภัย

เบอร์โทรแจ้งเคลม – อุบัติเหตุ บริษัทประกันรถยนต์

เบอร์โทรแจ้งเคลม – อุบัติเหตุ บริษัทประกันรถยนต์
02/09/2022  สาระประกันภัย

เบอร์โทรแจ้งเคลม – อุบัติเหตุ ประกันรถยนต์ 

บริษัทประกัน
เบอร์โทรแจ้งเคลม
  กรุงเทพ  1620
  ชับบ์สามัคคี  02-640-4500
  ธนชาต  02-662-8999
  คุ้มภัยโตเกียวมารีน  02-257-8080
  วิริยะ  1557
  MSIG  1259
  เมืองไทย  1484
  เออร์โก (ไทยศรี)  1219
  LMG  1790
  แอกซ่า  02-118-8111
  อินทร  088-819-9910
  นวกิจ  1748
  อลิอันซ์ อยุธยา   1292
  ไทยวิวัฒน์  1231
  ทิพยประกันภัย
  1736

 

วิธีการเคลมประกันรถยนต์

การแจ้งเคลมประกันรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

 1. การเคลมประกันรถแบบมีคู่กรณี 
 2. การเคลมประกันรถแบบไม่มีคู่กรณี 

ซึ่งทั้ง 2 กรณีจะมีวิธีการแจ้งเคลมที่ต่างกันเล็กน้อยดังนี้

วิธีการเคลมประกันรถยนต์ “แบบมีคู่กรณี”

 1. รีบโทรติดต่อบริษัทประกันภัย พร้อมเตรียมกรมธรรม์ประกันภัยของรถ
 2. แจ้งหมายเลขกรมธรรม์ ข้อมูลผู้เอาประกัน ข้อมูลรถ และแจ้งจุดเกิดเหตุแก่เจ้าหน้าที่ 
 3. หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถเพราะกีดขวางจราจร อย่าลืมถ่ายรูปเหตุการณ์ไว้อย่างละเอียด
 4. เตรียมเอกสารเพิ่มเติมระหว่างรอเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกัน
 5. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ ประเมินเหตุการณ์ ประเมินค่าเสียหา เจรจากับคู่กรณี 
 6. รับใบเคลมจากเจ้าหน้าที่ เพื่อนำรถเข้าอู่ซ่อม

วิธีการเคลมประกันรถยนต์ “แบบไม่มีคู่กรณี” 

 1. ถ่ายรูปเหตุการณ์ ความเสียหาย จดบันทึกเวลาและสถานที่ ณ เวลาเกิดเหตุให้ชัดเจน
 2. แจ้งเรื่องความเสียหายไปยังบริษัทประกัน
 3. เจ้าหน้าที่นัดประเมินสภาพความเสียหาย พร้อมออกใบเคลมให้นำรถไปซ่อมในอู่ของเครือบริษัท ซึ่งผู้เอาประกันอาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขของประกัน

เอกสารที่ต้องใช้ในการเคลม

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน
 • ใบขับขี่หรือสำเนา
 • เล่มทะเบียนรถยนต์หรือสำเนา
 • กรมธรรม์ประกันภัยหรือสำเนา
 • ใบเคลมหรือใบรับรองความเสียหายที่ทางบริษัทประกันภัยออกให้ (สำหรับขั้นตอนการนำรถเข้าอู่ซ่อม)

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ