บทความ | สาระประกันภัย

อัปเดต ปี 2566 ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี?

อัปเดต ปี 2566 ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี?
15/02/2023  สาระประกันภัย

อัปเดต! ปี 2566 ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี?

เพิ่งก้าวเข้าสู่ปี 2566 ได้ไม่นาน เชื่อว่าหนึ่งในสิ่งใหม่ๆ ที่หลายคนกำลังมองหา หรือวางแผนจะทำก็คือ “ประกันรถยนต์ชั้น 1” ตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจ และความสบายใจในทุกการเดินทาง

อัปเดต ปี 2566 ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี? | SMILE INSURE

แต่ปัจจุบัน การตัดสินใจทำประกันไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะในช่วงโควิด-19 เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้ทำให้แวดวงประกันวินาศภัยในบ้านเราเกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก บางบริษัทประกันได้ปิดตัวลงไป บางแผนประกันดีๆ ที่เคยถูกใจใครหลายคนก็อาจหายไปด้วย 

ขณะเดียวกันก็มีบริษัทใหม่ และแผนประกันแบบใหม่ถูกพัฒนาขึ้นมาทดแทน ดังนั้นความรู้สึกที่ว่าไม่รู้จะทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดีเลยเกิดตามมาอย่างห้ามไม่ได้ เราขอชวนมาอัปเดตเรื่องราวล่าสุดของประกันชั้น 1 ผ่านบทความนี้

ทำไมต้องทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ หรือที่เราเรียกติดปากกันว่าประกันรถยนต์ ถือว่าเป็นประกันแบบจ่ายทิ้ง คือชำระเบี้ยประกันปีละ 1 ครั้ง และเมื่อสิ้นสุดความคุ้มครอง จะไม่ได้รับเงินคืน แต่ความคุ้มครองที่จะได้รับนั้น มีมูลค่าสูงกว่าเบี้ยประกันหลายเท่าตัว

อัปเดต ปี 2566 ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี? | SMILE INSURE


ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ มีประโยชน์ในการเป็นตัวช่วยเพิ่มความคุ้มครองให้ชีวิต และทรัพย์สิน ในเวลาที่รถชนรถด้วยกัน รถชนต้นไม้ กำแพง เสาไฟฟ้า ไฟไหม้รถ น้ำท่วมรถ หรือเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันอื่นๆ ในรูปแบบของค่าสินไหมทดแทน

อัปเดต ปี 2566 ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี? | SMILE INSURE

เช่น ค่าซ่อมรถ ค่าลากจูงรถ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น เพราะมีหลายครั้งที่ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด ทำให้ผู้ประสบเหตุต้องกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายส่วนต่างเอง 

ดังนั้นถ้าไม่อยากเสี่ยงที่จะแบกรับความรับผิดชอบที่อาจจะมากเกินกำลัง ควรทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจควบคู่กับประกันรถยนต์ภาคบังคับอย่างต่อเนื่อง

 อัปเดต ปี 2566 ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี? | SMILE INSURE


ทบทวนประเภทของประกันรถยนต์

เมื่อทราบถึงประโยชน์ของประกันรถยนต์แล้ว ก่อนจะไปถึงขั้นตอนตัดสินใจว่าทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี ควรรู้ก่อนว่าประกันรถยนต์ภาคสมัครใจมีกี่ประเภท แต่ละประเภทคุ้มครองครอบคลุมเรื่องใดบ้าง เพื่อที่จะได้เลือกประกันรถยนต์ได้ตรงกับความต้องการ และเหมาะสมกับพฤติกรรมการขับขี่ของเจ้าของรถมากที่สุด

เพราะแม้ว่าประกันชั้น 1 จะคุ้มครองครอบคลุมกว่าประเภทอื่น แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องอายุของรถ ไม่ใช่รถทุกคันที่จะทำประกันชั้น 1 ได้


อัปเดต ปี 2566 ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี? | SMILE INSURE

 

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ มีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่

1. ประกันรถยนต์ชั้น 1 

เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมรอบด้านมากที่สุด ทั้งการคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ รวมถึงคุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

เงื่อนไขเรื่องอายุรถ ถ้าเป็นการทำประกันรถยนต์กับบริษัทใหม่ ส่วนใหญ่จะรับทำกับรถที่อายุ 1-7 ปีเท่านั้น แต่ถ้าเป็นการต่อประกันรถยนต์กับบริษัทเดิม อาจอนุโลมได้ถึงอายุ 10-15 ปี ขึ้นอยู่กับประวัติการเคลม รุ่นรถ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่บริษัทประกันกำหนด (ถ้ามี)

อัปเดต ปี 2566 ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี? | SMILE INSURE


2. ประกันรถยนต์ชั้น 2 

ความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันรถยนต์ชั้น 1 แต่แตกต่างกันตรงที่ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ 

เงื่อนไขเรื่องอายุรถ ไม่มีระบุชัดเจน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน เนื่องจากเป็นประเภทที่คนไม่ค่อยนิยมทำ

3. ประกันรถยนต์ 2+

เบื้องต้นจะให้ความคุ้มครองเหมือนประกันรถยนต์ชั้น 2 แต่เพิ่มความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และต้องมีคู่กรณี 

เงื่อนไขเรื่องอายุรถ ส่วนใหญ่รับทำที่สูงสุด 15 ปี

4. ประกันรถยนต์ชั้น 3

เงื่อนไขความคุ้มครองน้อยกว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 และ 2 โดยบริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก คือ คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย และคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

เงื่อนไขเรื่องอายุรถ ไม่กำหนด

5. ประกันรถยนต์ชั้น 3+

คุ้มครองเหมือนประกันรถยนต์ชั้น 3 แต่เพิ่มความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และต้องมีคู่กรณี 

เงื่อนไขเรื่องอายุรถ ส่วนใหญ่สูงสุด 15 ปี

 อัปเดต ปี 2566 ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี? | SMILE INSURE


ควรทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี

สำหรับใครที่ตัดสินใจได้แล้วว่าจะทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็อย่าลืมเลือกบริษัทประกันที่ใช่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเอง แต่ถ้าใครยังคิดไม่ออกว่าในปี 2566 นี้ ควรทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี โดยเฉพาะกับมือใหม่ที่เพิ่งมีรถเป็นของตัวเอง แนะนำให้เลือกดังนี้

อัปเดต ปี 2566 ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี? | SMILE INSURE

1. บริษัทประกันที่มืออาชีพ น่าเชื่อถือ สถานะบริษัทมีความมั่นคง สามารถตรวจสอบได้ โดยดูได้จากข้อมูลหลากหลายด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท รายได้ กำไรสุทธิ จำนวนสาขาทั้งในและต่างประเทศ ข่าวสารทั้งด้านบวกและลบของบริษัทและผู้บริหาร บทวิเคราะห์ความเสี่ยง สถิติที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการเติบโตของธุรกิจประกัน เป็นต้น 

อัปเดต ปี 2566 ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี? | SMILE INSURE


2. บริษัทประกันที่มีให้เลือกได้ทั้ง ซ่อมที่ศูนย์บริการและซ่อมอู่ เพราะจะง่ายกับการนำรถเข้าซ่อม และเพิ่มความสะดวกสบาย ทำให้เจ้าของรถมีตัวเลือกมากขึ้น หมดกังวลเรื่องต้องต่อคิวซ่อมในศูนย์บริการหรืออู่ที่มีอยู่อย่างจำกัด จนกระทบกับการใช้ชีวิต 


อัปเดต ปี 2566 ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี? | SMILE INSURE

3. มีโปรโมชั่นผ่อนชำระได้ ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียว เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ทำประกัน อีกทั้งอาจจะช่วยให้ได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการด้วย

อัปเดต ปี 2566 ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี? | SMILE INSURE


3. เลือกแผนประกันจากรีวิวบริษัทประกันรถยนต์ตามโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Pantip ที่มักจะมีผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันข้อมูลกันอยู่เรื่อยๆ โดยพยายามเลือกดูรีวิวที่ไม่เก่าเกินไป เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่อัปเดตล่าสุด
 

อัปเดต ปี 2566 ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี? | SMILE INSURE

4. อย่าลืมเปรียบเทียบความคุ้มค่าของแผนประกันต่างๆ จากเบี้ยประกัน และเงื่อนไขความคุ้มครอง รวมถึงข้อยกเว้น ที่จะส่งผลต่อการประเมินค่าสินไหมทดแทน ก่อนตัดสินใจทำประกัน

 อัปเดต ปี 2566 ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี? | SMILE INSURE


หาประกันรถราคาดีอยู่ใช่ไหม?สอบถามเบี้ย คลิก เพิ่มเพื่อน


สรุปรีวิวจาก Pantip เพื่อคนที่ยังไม่รู้ว่าจะทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี

[กระทู้] ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี? 2565 

ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 วิริยะประกันภัย ทิพยประกันภัย และกรุงเทพประกันภัย เป็น Top 3 บริษัทที่มีรายได้สูง มีศูนย์ซ่อมและอู่ที่ครอบคลุมในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เช่น ในจังหวัดภูเก็ต วิริยะประกันภัยมีอู่ซ่อม 12 แห่ง และยังให้ลูกค้าสามารถนำรถเข้าซ่อมได้ทุกศูนย์ฯ เป็นต้น แต่ความสะดวกสบายแบบนี้ก็ต้องแลกมากับค่าเบี้ยประกันที่สูงกว่าบริษัทอื่น

อัปเดต ปี 2566 ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี? | SMILE INSURE


[กระทู้] ประกันภัยรถยนต์ บริษัทไหนดี? รบกวนแชร์ประสบการณ์หน่อยคะ 

ทางเลือกที่ดีที่สุดคือต่อประกันรถยนต์กับบริษัทเดิม เพราะถ้ามีประวัติการเคลมที่ดี ก็จะได้ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน แต่ถ้าอยากเปลี่ยนบริษัท มีคำแนะนำดังนี้ 1) กรุงเทพประกันภัย เบี้ยประกันค่อนข้างสูง แต่เคลมง่าย และมีอู่ในเครือที่คุณภาพเกรด A 2) วิริยะประกันภัย ดีจริงและแพงจริง

อัปเดต ปี 2566 ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี? | SMILE INSURE


[กระทู้] ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี กำลังหาที่ต่อประกันรถ แนะนำหน่อยครับ

วิริยะประกันภัย ขึ้นชื่อเรื่องเบี้ยประกันแพง, ธนชาตประกันภัย เบี้ยราคากลางๆ ไม่มีปัญหาเรื่องการเคลม แต่ไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือเรื่องค่าขาดผลประโยชน์จากคู่กรณี 

       อัปเดต ปี 2566 ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี? | SMILE INSURE


“ตัดสินใจนานไม่เป็นไร แค่อย่าลืมหรือปล่อยให้ประกันเดิมหมดอายุก็พอ เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ และไม่เคยเลือกเวลา”

 ทั้งหมดนี้คือข้อมูลฉบับอัปเดต ปี 2566 ที่ SMILE INSURE รวบรวมมาฝากกัน หวังว่าจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี 

ขอบคุณข้อมูลจาก 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ