บทความ | สาระประกันภัย

ว้าย! ชนน้องหมาประกันจะจ่ายไหมเนี่ย ?

ว้าย! ชนน้องหมาประกันจะจ่ายไหมเนี่ย ?
28/06/2019  สาระประกันภัย

ว้าย! ชนน้องหมาประกันจะจ่ายไหมเนี่ย ?

หลายคนทำประกันเพื่อป้องกันภัยต่าง ๆ แต่ภัยรอบตัวเรากลับมาเข้ามาในหลาย ๆ รูปแบบ แม้แต่เรื่องสัตว์เลี้ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุยังเป็นเรื่องกันได้ ใครผิดใครถูก เอ๊ะ! แล้วประกันจะจ่ายให้ไหม หลาย ๆ  คนคงมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้น Smile Insure จะพาทุกคนไปไขข้อข้องใจกัน ...

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์กันก่อน ในทางกฎหมายมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ไว้อย่างชัดเจนว่าด้วย “ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300 และ มาตรา 377” กล่าวไว้ว่า

มาตรา 377 ผู้ใดควบคุม สัตว์ดุ หรือ สัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพัง ในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคล หรือ ทรัพย์ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 ระบุไว้ว่า “ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่า เจ้าของสัตว์ หรือ บุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของ จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้น ย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น

ว้าย! ชนน้องหมาประกันจะจ่ายไหมเนี่ย ?

นึ่ง บุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น จะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลผู้ที่เร้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิด หรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเร้าหรือยั่วสัตว์นั้น ๆก็ได้”

สรุปกล่าวคือ การปล่อยปะละเลยสัตว์เลี้ยงไว้ตามลำพังบนท้องถนนหรือนอกเขตบริเวณความดูแลของคุณ เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณเสียชีวิต ผู้เลี้ยงหรือเจ้าของสัตว์นั้นเป็นฝ่ายผิดและต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย แต่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับสัตว์เลี้ยงในเขตบริเวณความดูแลของคุณ ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นฝ่ายผิดและต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้คู่กรณี

ว้าย! ชนน้องหมาประกันจะจ่ายไหมเนี่ย ?

ในกรณีการเคลมกับตัวแทนประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุชนน้องหมาเราก็สามารถแยกได้เป็น 2 กรณี 

น้องหมามีเจ้าของ
เราสามารถตกลงหรือเคลียร์ปัญหากับเจ้าของน้องหมาได้ปัญหาเหล่านั้นก็เป็นอันจบ แต่ถ้าเกิดเจ้าของน้องหมาไม่ยอมรับผิด และไม่มีหลักฐาน คุณสามารถไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้วนำใบแจ้งความไปยื่นเคลมกับตัวแทนประกันที่คุณใช้บริการอยู่ได้ ในทางกลับกัน หากสัตว์มีเจ้าของและคุณผิด คุณต้องจ่ายค่ารักษาและค่าทำขวัญเอง หากคุณมีประกันชั้น 1 ประกันจะจ่ายค่าเสียหายให้ทั้งหมด เพราะสัตว์เลี้ยงมีเจ้าของถือว่าเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ว้าย! ชนน้องหมาประกันจะจ่ายไหมเนี่ย ?

น้องหมาไม่มีเจ้าของ
หากเราผิดและน้องหมาไม่มีเจ้าของคุณต้องจ่ายค่ารักษาและค่าทำขวัญเอง ซึ่งถ้าทำประกันชั้น 1 ไว้ ประกันจะจ่ายค่าเสียหายให้ทั้งหมด แต่ถ้าเราไม่ผิดและมีหลักฐาน คุณจะได้รับการยกเว้นประวัติการขับรถเสีย ซึ่งการยกเว้นประวัติการขับรถเสียจะมีผลต่อค่าเบี้ยประกันในปีต่อไป

เหตุการณ์แบบนี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะจะส่งผลกระทบต่อน้องหมาและตัวเราเอง  Smile Insure ขอแนะนำว่าในฐานะผู้ขับรถยนต์ควรขับอย่างระมัดระวัง ใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม  เพื่อความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น แต่จะดีกว่าไหม ถ้ามีที่ปรึกษาประกันภัยอย่าง Smile Insure เป็นที่ปรึกษาของคุณ หากสนใจประกันดี ๆ นึกถึง Smile Insure 
สิคะ เราพร้อมให้คำปรึกษา พร้อมโปรโมชั่นดี ๆ อีกเพียบบบบบ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ