บทความ | ข่าวสาร

รีแบรนด์สู่ยุคดิจิทัล สินทรัพย์ประกันภัย เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เดอะ วัน ประกันภัย”

รีแบรนด์สู่ยุคดิจิทัล สินทรัพย์ประกันภัย เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เดอะ วัน ประกันภัย”
06/07/2021  ข่าวสาร

รีแบรนด์สู่ยุคดิจิทัล สินทรัพย์ประกันภัย เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เดอะ วัน ประกันภัย”

 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายอรัญ ศรีว่องไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศ และเปิดเผยว่า บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย กำลังดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัท และตราสัญลักษณ์ (โลโก้บริษัท) เป็น บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า “THE ONE INSURANCE PUBLIC LIMITED” จะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยใช้ตราสัญลักษณ์ ดังนี้ 

รีแบรนด์สู่ยุคดิจิทัล สินทรัพย์ประกันภัย เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เดอะ วัน ประกันภัย” | Smile Insure

และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ได้ร่วมกันฉลองและยินดีในโอกาสที่เปลี่ยนชื่อบริษัท โดยนายอรัญ ศรีว่องไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ให้แจ้งจุดประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทในครั้งนี้ด้วยว่า “สาเหตุของการทำรีแบรนด์ครั้งนี้จริงๆแล้วก็เพราะบริษัทต้องการปรับชื่อกิจการของบริษัทเราให้ดูเหมาะสมและสอดคล้องกับการเป็นบริษัทประกันภัยในยุคดิจิทัล ซึ่งมีความทันสมัย และมีชื่อเรียกง่าย รวมถึงเป็นสากลมากขึ้น อีกทั้งตั้งแต่มีการซื้อกิจการและเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจากตระกูลชลวิจารณ์ มาเป็นตระกูลศรีอรทัยกุลเป็นเวลานานแล้ว บริษัทเราก็ยังไม่เคยเปลี่ยนชื่อกิจการหรือทำรีแบรนด์เลย โดยใช้ ”สินทรัพย์ประกันภัย” ชื่อเก่ามาตลอด จึงเห็นว่า เป็นเวลาอันควรและเหมาะสมแล้วที่จะทำการเปลี่ยนแปลง และทำให้เวลาบริษัทต้องดิวงานกับบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศ (รีอินชัวเรอร์ต่างประเทศ) บริษัทรีฯ ตปท.ก็จะง่ายขึ้น ในการเรียกชื่อบริษัท เพราะว่า คำว่า”เดอะวัน”ภาษาอังกฤษ เมื่อแปลเป็นภาษาไทยก็มีความหมาย “1” ซึ่งชื่อฝรั่งและชื่อไทยเป็นตัวเดียวกันด้วย จึงเป็นเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเราเห็นควรว่าใช้ชื่อ “เดอะวัน”ประกันภัยน่าจะเหมาะสมที่สุด”

รีแบรนด์สู่ยุคดิจิทัล สินทรัพย์ประกันภัย เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เดอะ วัน ประกันภัย” | Smile Insure

นายอรัญ กล่าวต่อว่า “ขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนชื่อและโลโก้ของบริษัทใหม่ตามสาขาต่างๆทั่วประเทศไปแล้วทั้งหมด 17 สาขาด้วยกันได้แก่ สาขาจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก หาดใหญ่ ,นครศรีธรรมรราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ชลบุรี ศรีราชา ราชบุรี นครปฐม ขอนแก่น นครพนม อุบลราชธานี นครราชสีมา กาญจนบุรี และลพบุรี เป็นต้น พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงนามบัตรและภาพลักษณ์สาขาให้สอดคล้องกับความตั้งใจของการรีแบรนด์บริษัท”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังแจ้งว่า การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราสัญลักษณ์ ในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัท และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้ข้อตกลงตามสัญญาที่มีอยู่ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์


ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก: 

ขอบคุณรูปภาพจาก:

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ