บทความ | สาระประกันภัย

รถหาย แต่ติดไฟแนนซ์อยู่ ทำไงดี ⁉

รถหาย แต่ติดไฟแนนซ์อยู่ ทำไงดี  ⁉
28/06/2019  สาระประกันภัย

รถหาย แต่ติดไฟแนนซ์อยู่ ทำไงดี  

 

ของบางอย่างหายยังหาอย่างอื่นมาทดแทนได้ แต่รถหายแล้วติดไฟแนนซ์อยู่ทำยังไงดี!! ต้องผ่อนต่อไหม?  ใครจะรับผิดชอบ? ประกันจะว่าไง? กุมขมับซ้ายขวาคิดมากกันยาวไป แต่ตอนนี้ไม่ต้องคิดมากแล้วค่ะเพราะ Smile Insure มีคำตอบบบ..

ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 562  “ผู้เช่าจะต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เช่า เพราะความผิดของผู้เช่าเอง หรือของบุคคลซึ่งอยู่กับผู้เช่า หรือของผู้เช่าช่วง แต่ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแต่การใช้ทรัพย์สินนั้นโดยชอบ” กล่าวได้ว่า เมื่อทรัพย์สินเกิดการสูญหาย โดยไม่ใช่ความผิดของเจ้าของรถ เช่น สตาร์ทรถทิ้งไว้ ไม่ได้ล็อคประตูรถ สัญญาจะถูกระงับและไม่ต้องส่งค่างวดรถหรือไฟแนนซ์ แล้วประกันละจะคุ้มครองไหม? ขอบอกเลยค่ะว่าในกรณีรถหายจะคุ้มครองแค่ประกันชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 2+ 

รถหายแต่ทำประกันภัยเอาไว้คุ้มครอง?

บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับประโยชน์ ก็คือเจ้าของรถ เนื่องจากคนที่เสียเบี้ยประกันภัยก็คือเจ้าของรถที่ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันนั้นกับไฟแนนซ์ เมื่อรวมค่าเช่าซื้อที่ผู้ซื้อชำระกับเงินที่บริษัทประกันภัยจ่ายให้กับไฟแนนซ์ไปแล้วเกินราคาที่ไฟแนนซ์ควรจะได้ บริษัทไฟแนนซ์จะไม่มีสิทธิเรียกราคาให้ผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้องวดที่เหลือภายหลังจากรถหาย แต่ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่างวดที่ยังคงค้างอยู่ก่อนที่รถจะหาย


ประกันภัยชั้น 1 เป็นประเภทที่คุ้มครองครอบคลุมที่สุด โดยคุ้มครองต่อความเสียหายต่อตัวรถในกรณี ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ หรือสูญหาย และจะรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และบุคคลในรถ

ประกันภัยชั้น 2 จะรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และบุคคลในรถ ความเสียหายต่อตัวรถในกรณี ไฟไหม้ หรือสูญหาย แต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประกันภัยชั้น 2+ จะคุ้มครองในกรณีรถชนรถ ไฟไหม้ และสูญหาย จะรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และบุคคลในรถ แต่จะคุ้มครองเฉพาะในกรณีที่คู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น


ซึ่งทางบริษัทประกันจะจ่ายค่าเสียหายตามทุนประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยทุนประกันภัยจะไม่เกิน 80% ของราคารถ ณ ปัจจุบัน เนื่องจากค่าเสื่อมรถยนต์นั้นเอง แต่ก็ต้องตรวจสอบเป็นกรณีไป ถ้ารถหายโดยความประมาทเลินเล่อของเจ้าของรถ หรือผู้เอาประกันเอง ประกันจะมีสิทธิ์ไม่ให้ความคุ้มครองนะคะ เพราะถือว่าเป็นความประมาทของเจ้าของรiถเอง ก็ต้องรับผิดเอง


รถหายแถมไม่ได้ทำประกันภัยเอาไว้!

ถ้าไม่ได้ประกันภัยเอาไว้แล้วรถถูกโจรกรรม ก็ต้องหยุดผ่อนชำระค่างวดเหมือนกัน บริษัทไฟแนนซ์จะมาตามทวงถามค่างวดจากผู้เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อต้องหยุดชำระเนื่องจากสัญญาการเช่าซื้อได้ถูกระงับไปแล้วเมื่อรถหาย แต่ค่าเสียหายที่มีอยู่นั้น บริษัทไฟแนนซ์จะดำเนินการฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่างวดที่ยังเหลือค้างอยู่กับศาล ค่าเสียหายที่ผู้เช่าซื้อจะต้องจ่ายให้กับไฟแนนซ์จะเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและคำพิพากษาของศาล ศาลจะคำนวณว่า รถยนต์ที่สูญหายนั้น ปัจจุบันมีราคาเท่าไหร่ ขายออกไปเป็นรถมือสองได้เท่าไหร่ ผู้เช่าซื้อได้ผ่อนค่างวดมาแล้วเท่าไหร่ รวมถึงไฟแนนซ์ควรจะได้รับเงินคืนเท่าไหร่ โดยจะไม่ได้จำนวนเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่บริษัทไฟแนนซ์เรียกร้องอย่างแน่นอน!


เมื่อรถถูกขโมยควรทำอย่างไร? 

หลังรู้ตัวแล้วว่ารถหาย เราควรตั้งสติ และไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน หลังจากนั้นนำใบแจ้งความไปมอบให้บริษัทประกันภัย และบริษัทไฟแนนซ์ที่ใช้บริการอยู่ จะใช้เวลาประมาณ 45 วันนับตั้งแต่วันที่คุณแจ้งบริษัทประกันภัย และควรหยุดจ่ายค่างวดรถยนต์ทันทีนะคะ เพราะตามกฎหมายรถที่ติดไฟแนนซ์อยู่นั้นถือว่าเป็นรถเช่า หากรถที่คุณเช่ามาหายไป สัญญาจะถูกระงับ จึงไม่ต้องผ่อนต่อ
เหตุการณ์แบบนี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ทางที่ดีเราควรป้องกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะ ล็อคกุญแจหลังออกจากรถ จอดรถในที่คนพลุกพล่าน ติดสัญญาณกันขโมย และอีกหลากหลายวิธีที่จะช่วยป้องการสูญหายของทรัพย์สินของคุณ จะได้ไม่ต้องเสียใจ เสียทั้งทรัพย์สิน แถมเสียทั้งเวลาทำเรื่องมากมาย... แต่จะดีกว่าไหม ถ้ามีที่ปรึกษาประกันภัยอย่าง Smile Insure เป็นที่ปรึกษาของคุณ หากสนใจประกันดี ๆ นึกถึง Smile Insure สิคะ เราพร้อมให้คำปรึกษา พร้อมโปรโมชั่นดี ๆ อีกเพียบบบบบ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ