โปรโมชั่นประกัน

เมืองไทย 3 เซฟ

เมืองไทย 3 เซฟ ระยะเวลาโปรโมชัน 19/03/2020 - 30/12/2020

เมืองไทย 3 เซฟ

คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 จากอุบัติเหตุรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ก่อ และต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย รับประกันไม่จำกัดยี่ห้อ รุ่น และอายุรถ เริ่มต้นเพียง 1,900 บาท

จุดเด่นของแบบประกัน

  • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,900 บาท (รถเก๋ง 5 ที่นั่ง)
  • ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอกสูงสุด 10,000,000 บาท
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 800,000 บาท
  • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท ต่อคน
  • ความคุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 บาท ต่อครั้ง

ตารางความคุ้มครอง

เมืองไทย 3 เซฟ คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 จากอุบัติเหตุรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ก่อ และต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย รับประกันไม่จำกัดยี่ห้อ รุ่น และอายุรถ เริ่มต้นเพียง 1,900 บาท

เงื่อนไขแผนประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 3 เซฟ

  1. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ก่อ และต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกเหนือจากการรับประกันภัยตาม พ.ร.บ.
  2. ประกันภัยประเภท 3 เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ทั้งรถส่วนบุคคล และเพื่อการพาณิชย์ (ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า)
  3. ไม่จำกัด ยี่ห้อ รุ่น และอายุรถ

หมายเหตุ

  1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
  2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

สอบถามเบี้ยประกัน

ข้อมูลรถ


ข้อมูลประกันภัยข้อมูลการติดต่อ

*กรณีเร่งด่วน กรุณาติดต่อทาง
@SmileInsure  หรือ  02-026-0950

โปรโมชั่นประกันอื่นๆ