โปรโมชั่นประกัน

ทำประกันด่วนรถยนต์ส่วนบุคคล อายุรถไม่เกิน 20 ปี รถทุกขนาด (CC) ซ่อมอู่ No Deductible

ทำประกันด่วนรถยนต์ส่วนบุคคล อายุรถไม่เกิน 20 ปี รถทุกขนาด (CC) ซ่อมอู่ No Deductible ระยะเวลาโปรโมชั่น 04/09/2019 - 04/09/2019

ทำประกันด่วนรถยนต์ส่วนบุคคล

 ทำประกันด่วนรถยนต์ส่วนบุคคลชั้น 2+ 3+ 3 อายุรถไม่เกิน 20 ปี + รถทุกขนาด (CC) + ซ่อมอู่ + No Deductible

ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ส่วนบุคคล กลุ่ม 1-2 ให้ความคุ้มครองรถรุ่น ...

แพคเกจแต่ละบริษัทประกัน2+3+3
เอเชียประกันภัย ประเภท 5(3+) แผน 1 (กลุ่ม 1-2*)
รถเก๋งส่วนบุคคลเกิน 2,000 CC ไม่จำกัดอายุรถยนต์
-ทุนประกัน 100,000
ค่าเบี้ย 7,800.00
ค่า Deductible = 2,000
-
เอเชียประกันภัย กันไหว แผน 1 (กลุ่ม 1-2*)
รถเก๋งส่วนบุคคลเกิน 2,000 CC ไม่จำกัดอายุรถยนต์
-ทุนประกัน 100,000
ค่าเบี้ย 8,200.00
ค่า Deductible = 2,000
-
เอเชียประกันภัย 35up แผน 1 (กลุ่ม 1-2*)
ไม่จำกัดอายุรถ เกิน 2,000 CC หมดอายุ 31/12/62
ทุนประกัน 100,000
ค่าเบี้ย 6,900
ค่า Deductible = 2,000
--

ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ส่วนบุคคล กลุ่ม 3-5 ให้ความคุ้มครองรถรุ่น ...

แพคเกจแต่ละบริษัทประกัน2+3+3
เอเชียประกันภัย ประเภท 5(3+) แผน 1 (กลุ่ม 3-5**)
รถเก๋งส่วนบุคคลเกิน 2,000 CC ไม่จำกัดอายุรถยนต์
-ทุนประกัน 100,000
ค่าเบี้ย 6,800.00
ค่า Deductible = 2,000
-
เอเชียประกันภัย กันไหว แผน 1 (กลุ่ม 3-5**)
รถเก๋งส่วนบุคคลเกิน 2,000 CC ไม่จำกัดอายุรถยนต์
-ทุนประกัน 100,000
ค่าเบี้ย 7,200.00
ค่า Deductible = 2,000
-
เอเชียประกันภัย 35up แผน 1 (กลุ่ม 3-5**)
ไม่จำกัดอายุรถ เกิน 2,000 CC หมดอายุ 31/12/62
ทุนประกัน 100,000
ค่าเบี้ย 5,900
ค่า Deductible = 2,000
--
เอเชียประกันภัย 35up แผน 2 (กลุ่ม 3-5**)
ไม่จำกัดอายุรถ เกิน 2,000 CC หมดอายุ 31/12/62
ทุนประกัน 200,000
ค่าเบี้ย 6,900
ค่า Deductible = 2,000
--โปรโมชั่นประกันอื่นๆ

Blank

ไม่พบข้อมูล